Frančiškani
Stanovanjska soseska Brdo

Na Brdu, v bližini glavnega mesta gradimo stanovanjsko sosesko s 85 stanovanjskimi enotami. Projekt vključuje tudi ureditev okolice, zelenih površin, parkirišč, itd. Investitor projekta je Stanovanjski sklad Republike Slovenije.

 

Objekt A1: – 21 stanovanj in 1 poslovni prostor

Objekt B: – 26 stanovanj

Objekt C1: – 38 stanovanj

Objekt C2: - povezovalni del in 1 poslovni prostor

Klet: shrambe stanovanj ter servisni in tehnični prostori

 

Ob navedenih 85. stanovanjskih enotah različnih velikosti, v sklop soseske spadata tudi dva lokala (164,44 m²) za poslovno dejavnost ter garaža s 175 parkirnimi mesti. Zazidalna površina na lokaciji obsega 1878 m², bruto tlorisna površina zgrajenih objektov pa 15.020,27 m².