Frančiškani
Stanovanjska soseska Radovljica

V Radovljici gradimo stanovanjsko sosesko s 100 stanovanjskimi enotami. Projekt vključuje tudi ureditev okolice, zelenih površin, parkirišč, itd. Investitor projekta je Stanovanjski sklad Republike Slovenije.

Področje parcele za gradnjo se nahaja na površini 10.910 m². Na tem območju so zgrajeni štirje objekti s tlorisnimi površinami 501,98 m², 965,09 m², 647,39 m², in 328,70 m². Območje zunanje ureditve predstavlja 8.467,56 m². Zunanje površine obsegajo tudi 940 m² asfaltiranih površin, ob tem je tudi 170 m² asfaltiranega pločnika ob kranjski cesti.