Frančiškani
Zaključek del na objektu Rebernice

Javna Razsvetljava je 13.8. uspešno predala v uporabo razsvetljavo na objektu Rebernice (dva tunela in dva pokrita vkopa). Tako kot na vseh ostalih predorih na AC po Sloveniji, je Javna Razsvetljava, kvalitetno zaključila in predala v uporabo skupno več kot 2km predorov/pokritih vkopov. Kot novost pa je bila, prvič v Sloveniji in Evropi, v teh predorih uporabljana LED tehnologija za ubežne svetilke, ki še dodatno povečujejo varnost predorov v primeru požara. Omenjene svetilke se ponašajo z visoko trajnostjo (60.000ur), enakomernostjo osvetlitve, manjših gabaritov (manjša globina omogoča postavitev svetilke pod kotom...) in še maričem.