Frančiškani
Vzdrževanje javne razsvetljave v občini Ig

V občini Ig smo prevzeli vzdrževanje javne razsvetljave za naslednja štiri leta.