Zaposleni

Vodstvo

mag. Arman Koritnik

Predsednik uprave
CEO

Marko Dimkovski

Član uprave
CFO

David Šket

Izvršni direktor za tehnično
in operativno področje
CMO

Ali velagić

Izvršni direktor za komercialno
področje

CSO

Delovna enota vzdrževanje

Matjaž Podboršek

Odgovorni vodja

Kadrovska služba

Kadrovska služba

Oddelek projektive

Projektiva

Odgovorni vodja

Komercialni oddelek

Komercialni oddelek

Komercialist[email protected]
(01) 58 63 613

Računovodstvo

Računovodske storitve

Knjigovodstvo[email protected]
(01) 58 63 630

Soglasja

Soglasja

Referent za soglasja

Tajništvo uprave

tajništvo uprave

Tajnica uprave[email protected]
(01) 58 63 635