Delo na področju železnic zahteva dodatna znanja in dodatno usposobljenost. Javna razsvetljava d.d. premore kader z vsemi potrebnimi certifikati, ki lahko deluje v območju izvajanja železniškega prometa. Na tem področju izvajamo dobavo in montažo SV in TK naprav, opremljamo nivojske prehode, ogrevamo tire, izvajamo katodno zaščito, opravljamo kabliranja, razsvetljavo, itd.

zeleznica