Zgodovina podjetja

Podjetje Javna razsvetljava je bilo ustanovljeno 1952, zametki pa segajo že v konec 19. stoletja, ko so se v Ljubljani pojavile prve ulične svetilke. V več kot polstoletni zgodovini je naše podjetje s svojim znanjem in delom pomembno soustvarjalo življenje našega glavnega mesta in države, ves čas pa je vpeto tudi v soustvarjanje rešitev v širši regiji. Danes je naše podjetje največje tovrstno (katerega ožje področje dela sta zunanja razsvetljava in prometna signalizacija) v Sloveniji.

Svoj domicil imamo na vzhodnem obrobju Ljubljane, kamor smo se iz osrednjega dela našega glavnega mesta preselili pred tremi desetletji. Do prve polovice devetdesetih let preteklega stoletja  je bilo naše podjetje del t. i. skupnih mestnih služb, po tem pa se je preoblikovalo v delniško družbo. Od leta 2008 je podjetje v zasebni lasti.

Skozi vsa leta smo sodelovali pri razvoju našega glavnega mesta. Pomembno smo soustvarjali prometno varnost na slovenskih cestah, saj smo bili ves čas prisotni tudi na področju cestno prometne signalizacije. Naše podjetje bi bilo v nekdanji Jugoslaviji eno izmed vodilnih na področju reklamne tehnike. Mnoga leta skrbimo tudi za novoletne okrasitve mest. Predvsem Ljubljana si je tako pridobila ugled, kot eno najlepše okrašenih mest v regiji.

V zadnjih letih se ukvarjamo tudi z železniškim programom, optičnimi povezavami, katodno zaščito, kot tudi klasičnim inženiringom. Iščemo nove možnosti za financiranje, ki je v prvi vrsti prijazno za občine -  predvsem na področju javne razsvetljave. Potenciale za delo vidimo tudi v tujini. V zadnjih leti smo ponosni tudi na projekte, ki smo jih izpeljali v Srbiji, na Hrvaškem in na Slovaškem.

stara

Skupinska na dvoriščuSkupinska na dvorišču