Frančiškani
Barvanje

Sezona barvanja, ki je v velikem delu skoncentrirana na poletne mesece, je bila uspešna. Največ talnih označb smo naredili na območju Mestne občine Ljubljana. Del barvanja talnih označb smo izvedli tudi v okoliških občinah.

V tem obdobju smo predvsem v kontekstu barvanja parkirišč, transportnih poti in podobno - opravili tudi kopico manjših projektov za ZD Ljubljana, KC Ljubljana, Komunalne gradnje Grosuplje, Komunalno podjetje Ljubljana in druge manjše naročnike.

V celoti smo v letošnji sezoni barvanja obnovili, oziroma na novo pobarvali 30.000 m² površin. Pri tem gre predvsem za peš prehode in druge talne prometne označbe. Obnovili, oziroma na novo pobarvali smo tudi približno 50.000 metrov sredinskih črt na cestiščih.