Storitve

VZDRŽEVANJE RAZSVETLJAVE

OSNOVNA DEJAVNOST

Vzdrževanje razsvetljave je naša temeljna storitev, katero izvajamo od naše ustanovitve.

Izvajamo visokokakovostne projekte javne razsvetljave in smo ponosni na zagotavljanje najboljših rešitev od parkirišč, ulic pa vse do avtocest in športnih objektov.

Z ustreznim načrtovanjem in izvajanjem vzdrževanja naše visoko usposobljene ekipe upravljajo in vzdržujejo vaše objekte, da ustreza vašim zahtevam in sledi svetovnim smernicam in energetskim zahtevam.

Nadzor in upravljanje

Vso našo razsvetljavo nadziramo iz nadzornega centra. V nadzornem centru lahko preko oddaljenega dostopa in SCADA sistema, dostopamo do svetilk, katere imajo vgrajene pametne sisteme vodenja. 

Spremljamo lahko porabo električne energije v realnem času, njihovo delovanje in napake, spremljamo električne parametre in nastavljamo svetlobne pogoje preko oddaljenega dostopa. Hkrati lahko iz nadzornega centra upravljamo tudi razsvetljavo v predoru pod gradom v Ljubljani.

Vso razsvetljavo in pripadajoče atribute vedno vnašamo v sistem, kjer vodimo evidenco vseh svetilk, njihovih parametrov in vseh izvedenih del, ki se jih tičejo.

Izdelava in
vodenje katastra

Pri izdelavi in vodenju katastra omogočamo natančen monitoring nad dejanskim stanjem razsvetljave na terenu.

S pomočjo katastra lahko preko spletne aplikacije in PortalaJRL vsak trenutek preverite podatke, kot so: 

  • starost, tip, ali moč svetilke,
  • njeno delovanje/nedelovanje, 
  • število svetilk na poljubnem območju,
  • čase odpravljanja napak, itd.

VZDRŽEVANJE RAZSVETLJAVE V OBČINAH

Smo eden glavnih vzdrževalcev razsvetljave v Sloveniji. Zaupa nam že 24 občin po celi Sloveniji in 2 v tujini. Izkušnje, kader in trdo delo nam omogočajo, da lahko vse naloge vzdrževanja v občinah izpeljemo na najvišjem možnem nivoju.

Poleg rednega vzdrževanja, občinam pomagamo pri energetskih sanacijah, novo gradnjah in rekonstrukcijah, tako javne razsvetljave kot športnih objektov, pomagamo pri vpeljavah novih tehnologij.

Občina Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica, SLO

Občina Ilirska Bistrica je tretja največja občina v Sloveniji po površini njenega ozemlja. V občini aktivno prisostvujemo pri zamenjavi razsvetljave, postavljanju nove razsvetljave, skrbimo za njeno delovanje, prav tako pa priskrbimo tudi novoletno okrasitev in postavitev cestnih utripalcev.

Občina Ljubljana

Ljubljana, SLO

V Mestni občini Ljubljana poleg vzdrževanja razsvetljave zagotavljamo tudi izvedbo novih projektov javne in notranje razsvetljave, vzdrževanje in postavljanje cestnih utripalcev in semaforizacije. Skrbimo tudi za tematsko razsvetljavo gradu in nadzorujemo Predor pod Gradom.

Občina Koper

Koper, SLO

Mestna občina Koper je ena večjih občin po številu svetilk, ki jih vzdržujemo. Poleg navadnega vzdrževanja, skrbimo tudi za renovacije in posodobitve, prav tako pa postavljamo tudi novoletno okrasitev, ki je v zadnjih letih postala zelo znana širom Sloveniji kot tudi tujine.