SIGNALIZACIJA

ŠPORTNI OBJEKTI

NOVOLETNA OKRASITEV

OSTALO

Sprehajališče Sv. Katarina

Ankaran, SLO

Občina Ankaran se je odločila za rekonstrukcijo športnega rekreacijskega parka v Sveti Katarini. Ob prostorski ureditvi je bilo postavljenih in zamenjanih 17 svetilk, ki osvetljujejo pešpot, zunanji fitnes in balinišče, ter ulico. Razsvetljava je zasnovana kot dinamična razsvetljava.

Železniška postaja

Grosuplje, SLO

Železniška postaja Grosuplje je bila deležna temeljite prenove. Podjetje Javna razsvetljava d.d. je sodelovala pri izvedbi elektrotehniških del inštalacij, priklopov električnih razdelilnikov in pri zamenjavi razsvetljave v notranjih in zunanjih prostorih.

IKEA

Ljubljana, SLO

Pri izgradnji trgovskega centra IKEA v Ljubljani je Javna razsvetljava d.d. (JRL) sodelovala pri izgradnji zunanje infrastrukture, razsvetljave, semaforizacije in končne ureditve platoja parkirišča IKEA ter pripadajočih povezovalnih ulic.

Čistilna postaja

Vrhnika, SLO

Javna razsvetljava d.d. je izvedla vsa elektrotehniška dela, vezave notranjih inštalacij, priklop agregata, izvedbe javne razsvetljave in notranje razsvetljave, kot tudi priklope elektromotorskih postrojev v čistilni napravi na Vrhniki, ki bo začela obratovati v letu 2022.

Energetska sanacija šol v Ljubljani

Ljubljana, SLO

V sodelovanju z Mestno občino Ljubljana smo v sklopu projekta EOL 2, ki zajema energetske sanacije večjih objektov v občini, izvedli sanacije za 11 objektov. Energetska sanacija prinaša velike prihranke električne energije.

Prenova razsvetljave na Ljubljanskem gradu

Ljubljana, SLO

V sklopu prenove razsvetljave Ljubljanskega gradu smo izvedli zamenjavo zuanjih svetilk, ki omogočajo barvno ustvarjanje osvetljave na objektu. Takšna razsvetljava pripomore k večji prepoznavi mesta Ljubljana.

Čistilna naprava Logatec

Logatec, SLO

Centralna čistilna naprava Logatec izvaja čiščenje komunalnih odplak v občini Logatec. Javna razsvetljava d.d. je izvajala vsa dela električnih inštalacij v objektu in razsvetljave v ter izven objekta. Prav tako pa smo namestili in izvedli vezavo vseh električnih naprav v čistini napravi, povezali vse elektromotorske pogone in črpališče predali v uporabo.