Reference

SIGNALIZACIJA

ŠPORTNI OBJEKTI

NOVOLETNA OKRASITEV

OSTALO

Sprehajališče Sv. Katarina

Ankaran, SLO

Občina Ankaran se je odločila za rekonstrukcijo športnega rekreacijskega parka v Sveti Katarini. Ob prostorski ureditvi je bilo postavljenih in zamenjanih 17 svetilk, ki osvetljujejo pešpot, zunanji fitnes in balinišče, ter ulico. Razsvetljava je zasnovana kot dinamična razsvetljava.

Športna dvorana Piran

Piran, SLO

V sklopu renovacije Športne dvorane Piran smo zamenjali svetilke v dvorani z varčnimi in učinkovitejšimi LED svetilkami. Poleg prihrankov, smo dosegli tudi višje nivoje osvetljenosti v dvorani z večjo enakomernostjo in manjšim bleščanjem.

Železniška postaja

Grosuplje, SLO

Železniška postaja Grosuplje je bila deležna temeljite prenove. Podjetje Javna razsvetljava d.d. je sodelovala pri izvedbi elektrotehniških del inštalacij, priklopov električnih razdelilnikov in pri zamenjavi razsvetljave v notranjih in zunanjih prostorih.

Letališka cesta

Ljubljana, SLO

V sklopu renovacije Letališke ceste, smo ustrezno zamenjali javno razsvetljavo, ter tako zagotovili ustrezne svetlobnotehnične vrednosti, omogočili največji prihranek in zmanjšali ogljični odtis razsvetljave. Izvedeno je pametno vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Dunajska cesta

Ljubljana, SLO

V sklopu renovacije Dunajske ceste, smo ustrezno zamenjali razsvetljavo, ter tako zagotovili ustrezne svetlobnotehnične vrednosti, omogočili največji prihranek in zmanjšali ogljični odtis razsvetljave. Izvedeno je pametno vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Košarkaško igrišče Luka Dončič

Ljubljana, SLO

V sklopu humanitarnega projekta smo sodelovali pri načrtovanju, dobavi, montaži, meritvah in predaji, novega košarkarskega igrišča Luke Dončiča v Ljubljani. 12 LED svetilk omogoča svetlobne pogoje skladne s standardi za športno razsvetljavo.

Čistilna postaja

Vrhnika, SLO

Javna razsvetljava d.d. je izvedla vsa elektrotehniška dela, vezave notranjih inštalacij, priklop agregata, izvedbe javne razsvetljave in notranje razsvetljave, kot tudi priklope elektromotorskih postrojev v čistilni napravi na Vrhniki, ki bo začela obratovati v letu 2022.

IKEA

Ljubljana, SLO

Pri izgradnji trgovskega centra IKEA v Ljubljani je Javna razsvetljava d.d. (JRL) sodelovala pri izgradnji zunanje infrastrukture, razsvetljave, semaforizacije in končne ureditve platoja parkirišča IKEA ter pripadajočih povezovalnih ulic.

Semaforizirano križišče

Logatec, SLO

V sklopu posodobitve križišča na glavni cesti v Logatcu smo izvedli novo semaforizacijo peš prehoda. V celoti smo postavili semaforiziran peš prehod, od vezave električnih inštalacij, do postavitve stebrov in biča nad prehodom. 

Kajuhova ulica

Ljubljana, SLO

Kajuhova ulica v Ljubljani je bila deležna celostne obnove in renovacije. Poleg razsvetljave je bila tu zamenjana tudi semaforizacija. Izvedeno je pametno daljinsko vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Park Hradetckega

Ljubljana, SLO

Park Hradetckega je bil v celoti prenovljen park, ki je bil v celoti izveden iz naše strani. Park je  vizuelno kot tudi praktično vmeščen v lokalno okolje in posodobljen, dodana pa je tudi estetsko oblikovana razsvetljava.

Bratislavska ulica

Ljubljana, SLO

Prenovljena razsvetljava na Bratislavski ulici je del načrta prenove okolice BTC-ja v Ljubljani. Razsvetljava dosega vse potrebne standarde iz projekta, nameščene pa so visoko učinkovite, varčne LED svetilke.

Sistem nadzora in vodenja, DARS

AC Križ, SLO

V sklopu sodelovanja s podjetjem DARS d.d., smo prevzeli nalogo postavitve novih portalov na avtocestnem križu Slovenije in vzpostavitve nadzora južne obvoznice z SCADA sistemom. 

Prenova razsvetljave na Ljubljanskem gradu

Ljubljana, SLO

V sklopu prenove razsvetljave Ljubljanskega gradu smo izvedli zamenjavo zuanjih svetilk, ki omogočajo barvno ustvarjanje osvetljave na objektu. Takšna razsvetljava pripomore k večji prepoznavi mesta Ljubljana.

Energetska sanacija šol v Ljubljani

Ljubljana, SLO

V sodelovanju z Mestno občino Ljubljana smo v sklopu projekta EOL 2, ki zajema energetske sanacije večjih objektov v občini, izvedli sanacije za 11 objektov. Energetska sanacija prinaša velike prihranke električne energije.

Predor pod gradom

Ljubljana, SLO

Predor pod gradom je ena izmed točk v Ljubljani za katero skrbimo že desetletja. Poleg vzdrževanja razsvetljave skrbimo tudi za vzdrževanje in nadzor vseh sistemov predora preko lastnega SCADA sistema.  Sistem je bil razvit v hiši in je redno deležen varnostnih pregledov.

Miklošičev park

Ljubljana, SLO

Mestna občina Ljubljana je končala aprila lani začeto prenovo Tavčarjeve ulice in Miklošičevega parka. V okviru prenove so na novo uredili tudi križišči Tavčarjeve z Miklošičevo in Cigaletovo ulico ter ploščad pred sodno palačo. 

Barjanska cesta

Ljubljana, SLO

Z rekonstrukcijo odseka Barjanske ceste je bilo zagotovljenega več prostora in vzpostavljena bolj kakovostna površina za kolesarje, ločena od pešcev. Poleg tega je bilo preplasteno vozišče in urejene nove zelene površine ter prenovljena javna razsvetljava.

Tržaška cesta

Ljubljana, SLO

V sklopu renovacije Tržaške ceste, smo ustrezno zamenjali javno razsvetljavo, ter tako zagotovili ustrezne svetlobnotehniče vrednosti, omogočili največji prihranek in zmanjšali ogljični odtis razsvetljave. Izvedeno je pametno vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Cesta dveh cesarjev

Ljubljana, SLO

V sklopu renovacije Ceste dveh ceste, smo ustrezno zamenjali javno razsvetljavo, ter tako zagotovili ustrezne svetlobnotehniče vrednosti, omogočili največji prihranek in zmanjšali ogljični odtis razsvetljave. Izvedeno je pametno vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Trg Mladinskih delovnih brigad

Ljubljana, SLO

Ljubljanska občina je zaključila prenovo Trga mladinskih delovnih brigad (Trg MDB), zasadili nova drevesa in namestili urbano opremo ter zamenjali javno razsvetljavo, katera je vizualno nevpadljiva, omogoča pa prijetno sobivanje svetlobe in prostora.

Breg

Ljubljana, SLO

Za potrebe razsvetljave smo uporabili LED svetilke, ki so vgrajene v tla na površini za pešce. Svetilke označujejo pot ob koritu reke Ljubljanice od Zoisove ceste do izteka poševne površine, na območju pasaže do konca velikega stopnišča.

Kongresni trg

Ljubljana, SLO

Kongresni trg je ena glavnih točk centra Ljubljane. Prečudovita klasična oblika svetilk in pogled na osvetljeni grad sta čudovito usklajena. Ob dogodkih na trgu je mogoče razsvetljavo izklopiti, da ne moti prireditvenega prostora.

Slovenska cesta

Ljubljana, SLO

Prenova Slovenske ceste v Ljubljani je bil ogromen projekt, ki je zajemal novogradnjo razsvetljave in zamenjavo obstoječe razsvetljave, vgradnje talnih utripalcev in osvetlitev avtobusnih postajališč. Ustrezno je bila zamenjana viseča razsvetljava nad cestiščem.

Trubarjeva ulica

Ljubljana, SLO

Trubarjeva ulica je ena glavnih pešpoti v strogem centru Ljubljane. Na ulici so nameščene svetilke s klasično obliko, ki so arhitekturo sovpadajoče s pročelji fasad staromeščanskih hiš. Svetilke omogočajo nivoje osvetljenosti skladne s standardi za peš cone.

Resljeva ulica

Ljubljana, SLO

Resljeva ulica popelje ljudi do Zmajskega mosta. Presečišče z Trubarjevo ulico je zelo prometno, zato svetilke nudijo najvišji nivo varnosti za oboje udeležence v prometu. Vertikalne osvetlitve peš prehodov zagotavljajo ustrezno razpoznavanje pešcev.

Bavarski dvor

Ljubljana, SLO

Bavarski dvor je eden najbolj razpoznavnih predelov Ljubljane, kjer se stika večina Ljubljanskega potniškega prometa, zato so tu potrebne visoke zahteve po osvetljenosti za zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu.

P+R Barje

Ljubljana, SLO

Ob izdelavi P+R parkirišča Barje smo zagotovili ustrezno novo razsvetljavo, ki omogčoa manjši škodljiv vpliv na okolje ob temu pa močno izboljšuje varnost udeležencev in parkiranih vozil na parkirišču.

P+R Dolgi most

Ljubljana, SLO

Ob izdelavi P+R parkirišča Dolgi most smo zagotovili ustrezno novo razsvetljavo, ki omogoča manjši škodljiv vpliv na okolje ob temu pa močno izboljšuje varnost udeležencev in parkiranih vozil na parkirišču.

P+R Stanežiče

Ljubljana, SLO

Ob izdelavi P+R parkirišča Stanežiče smo zagotovili ustrezno novo razsvetljavo, ki omogoča manjši škodljiv vpliv na okolje ob temu pa močno izboljšuje varnost udeležencev in parkiranih vozil na parkirišču.

Občina Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica, SLO

Občina Ilirska Bistrica je tretja največja občina v Sloveniji po površini njenega ozemlja. V občini aktivno prisostvujemo pri zamenjavi razsvetljave, postavljanju nove razsvetljave, skrbimo za njeno delovanje, prav tako pa priskrbimo tudi novoletno okrasitev in postavitev cestnih utripalcev.

V Mestni občini Ljubljana poleg vzdrževanja razsvetljave zagotavljamo tudi izvedbo novih projektov javne in notranje razsvetljave, vzdrževanje in postavljanje cestnih utripalcev in semaforizacije. Skrbimo tudi za tematsko razsvetljavo gradu in nadzorujemo Predor pod Gradom.

Občina Koper

Koper, SLO

Mestna občina Koper je ena večjih občin po številu svetilk, ki jih vzdržujemo. Poleg navadnega vzdrževanja, skrbimo tudi za renovacije in posodobitve, prav tako pa postavljamo tudi novoletno okrasitev, ki je v zadnjih letih postala zelo znana širom Sloveniji kot tudi tujine.

Smučarska skakalnica Planica

Podkoren, SLO

Planica je eden od največjih projektov, ki smo ga izvedli. Osnovni namen sistema razsvetljave je zagotoviti primerno in zadostno umetno svetlobo v večernem in nočnem času na območju celotnega doskočišča skakalnic HS139 in HS104.

Stadion Portoval NK Krka

Novo Mesto, SLO

V sklopu renovacije stadiona Portoval za nogometni klub Krka je bila sprejeta odločitev o zamenjavi in predvsem nadgradnji razsvetljave stadiona. Štiri 18 metrski stebri služijo za držanje LED reflektorjev, ki zagotavljajo visoke nivoje osvetljenosti.

Stadion NK Dobrovce

Dobrovce, SLO

Stadion nogometnega kluba Dobrovce je v letu 2022 doživel posodobitev, tako objektov in okolice kot tudi razsvetljave. S pomočjo štirih drogov razsvetljave in večih možnosti regulacije svetlobnega toka smo izvedli montažo razsvetljave in vseh pripadajočih elementov.

Dvorana Stožice

Ljubljana, SLO

Dvorana Stožice je bila deležna nove LED razsvetljave, ki zagotavlja najboljše možne svetlobnotehnične pogoje za igro in igralce, kot tudi za prenose tekem in atmosfero v dvorani. LED razsvetljava je po prenovi prinaša večji prihranek ob boljših svetlobnih pogojih.

Pomožno igrišče Stožice

Ljubljana, SLO

V sklopu projektov Mestne občine Ljubljane in Športa Ljubljana, smo ustrezno namestili LED razsvetljavo na pomožnem igrišču za nogomet v športnem centru Stožice. Razsvetljava zadostuje pogojem za treninge in igranje tekem nižjih nogometnih lig.

Nogometno igrišče

Rečica ob Savinji, SLO

V Rečici ob Savinji so sprejeli odločitev o novogradnji stadiona za nogomet. V sklop novogradnje je spadala tudi montaža razsvetljave, ki jo je izvedlo naše podjetje. Postavljeni so bili novi drogovi, na vseh koncih igrišča in montirana ustrezna LED razsvetljava.

Stadion Brežice

Brežice, SLO

Ob prenovi stadiona Brežice, je bila leta 2019 zamenjana tudi razsvetljava objekta. 6 drogov, na katerih so nameščene LED svetilke, zagotavlja ustrezno osvetljenosti igralne površine, kjer je omogočeno nemoteno nočno igranje in treniranje nogometnih ekip.

Ludus odbojkarsko igrišče

Ljubljana, SLO

Izvedli smo celotno električno inštalacijo in zamenjavo razsvetljave v Športni dvorani za igranje odbojke na mivki v Črnučah, v dvorani LUDUS. LED razsvetljava omogoča ustrezno spoštovanje standardov SIST EN:12193 za športne objekte.

Stadion NK Apače

Apače, SLO

V sklopu posodobitve in nadgraditve športnega kompleksa v Apačah, smo postavili štiri nove stebre za razsvetljavo in nanje namestili 12 LED reflektorjev, kateri služijo za razsvetljavo pomožnega igrišča za igranje malega nogometa. 

Dvorana Krim

Ljubljana, SLO

Pod projektom EOL 2 smo izvedli energetsko sanacijo notranje razsvetljave v športni dvorani Krim. Izvedli smo zamenjavo vseh svetilk, z varčnimi LED svetilkami, tako pridobili višje nivoje osvetljenosti in mnogo boljše pogoje za športno udejstvovanje.

Dvorana Ribnica

Ribnica, SLO

Občina Ribnica se je odločila za energetsko sanacijo in zamenjavo celotne razsvetljave, katero je opremila tudi z možnostjo regulacije in upravljanja preko pametnih sistemov. Izvedena je bila tudi renovacija varnostnih svetilk in električnih omar.

Dvorana Tri lilije

Laško, SLO

S prenovo strehe so se zaprli svetlobni jaški, ki so prepuščali dnevno svetlobo, dvoranska razsvetljava pa dobiva močnejšo in energijsko varčnejšo LED razsvetljavo. Ustrezni nivoji osvetljenost pa omogočajo boljše pogoje za igro, kot stara razsvetljava.

Teniško igrišče Tivoli

Ljubljana, SLO

Na teniškem igrišču v Tivoliju v Ljubljani smo namestili in zamenjali športno razsvetljavo na štirih teniških igriščih. Z dodatnimi deli na električni inštalaciji in gradbenimi deli smo zagotovili svetlobne pogoje, ki so ustrezni za igranje tenisa v nočnih urah. Razsvetljava teniškega igrišča je skladna s standardi in omogoča večje prihranke ob večjih nivojih osvetljenosti.

Športno šolsko igrišče Medvode

Medvode, SLO

Želje po osvetlitvi igrišča so izrazili športniki in rekreativci že takoj po odprtju igrišča. Javna razsvetljava d.d. je kot glavni izvajalec namestila opremo v električne omarice, izvedla gradbena dela postavitve stebrov, ter namestila svetilke na samem igrišču. Projektirana razsvetljava je bila primerno načrtovana za uporabo igrišča, brez nepotrebnega preosvetljavanja.

Čistilna naprava Logatec

Logatec, SLO

Centralna čistilna naprava Logatec izvaja čiščenje komunalnih odplak v občini Logatec. Javna razsvetljava d.d. je izvajala vsa dela električnih inštalacij v objektu in razsvetljave v ter izven objekta. Prav tako pa smo namestili in izvedli vezavo vseh električnih naprav v čistini napravi, povezali vse elektromotorske pogone in črpališče predali v uporabo.

Zamenjava razsvetljave Novigrad

Novigrad, CRO

V sklopu ESCO projektov je bila v hrvaškem mestu Novigrad zamenjana javna razsvetljava na območju celega mesta. Naše ekipe so v celoti izvedle projektiranje, zamenjavo, meritve in predajo nove javne razsvetljave. Z lastnimi ekipami smo izvedli zamenjavo svetilk.

Zamenjava razsvetljave Šentilj

Šentilj, SLO

Občina Šentilj se je odločila za zamenjavo razsvetljave v celi občini. Za zmanjšanje stroškov razsvetljave in večje prihranke, je bilo zamenjanih in prenovljenih 53 prižigališč. Dotična razsvetljava je sedaj daljinsko upravljana preko SCADA sistema podjetja, ki je bil tudi razvit v JRL.

Zamenjava razsvetljave Podgorica

Podgorica, MNG

V sklopu energetske sanacije razsvetljave na področju mesta Podgorica in okolice v Črni gori je podjetje izvedlo zamenjavo stare razsvetljave z novo LED razsvetljavo. V prvem sklopu sanacije je bilo zamenjanih 11.000 svetilk in izdelan popoln popis ter izgradnja katastra.

Predor Straževica

Straževica, SRB

Za podjetje JP Putevi Srbije smo v celoti izvedli električne inštalacije, vgradnjo signalne opreme, vgradnjo varnostne opreme in razsvetljave objekta v predoru Straževica v Srbiji, v dolžini 772 m. Prav tako so bile s strani JR izvedene tudi električne in svetlobne meritve.

Predor Tabor

Sežana, SLO

V predoru Tabor v Sežani smo izvedli vsa elektrotehniška dela v sklopu varnostnih sistemov, signalnih sistemov, semaforizacije in razsvetljave predora. Skrbno projektiranje ekip in odlična praktična izvedba terenskih ekip je privedla do čudovitega projekta.

Predor Kastelec

Kastelec, SLO

Podjetje Javna razsvetljava d.d. je bilo aktivno udeleženo, pri zamenjavi električnih inštalacij in opreme, montaži in priklopu strojnih inštalacij ter zamenjave razsvetljave v predoru Kastelec. Poleg inštalacij smo nadgradili tudi SCADA sistem vodenja predora.

Predor Markovec

Koper, SLO

Eden največjih projektov v Sloveniji na področju predorov – Markovec ima inštalacije in razsvetljavo izvedeno z naše strani. Poleg razsvetljave, smo izvedli tudi druge električne inštalacije in montažo signalizacije, opravili vse meritve in objekt predali v uporabo.

Predor Dekani

Dekani, SLO

Podjetje Javna razsvetljava d.d. je bilo aktivno udeleženo, pri zamenjavi električnih inštalacij in opreme, montaži in priklopu strojnih inštalacij ter zamenjave razsvetljave v predoru Dekani. Poleg inštalacij smo nadgradili tudi SCADA sistem vodenja predora.

Predor Karavanke

Karavanke, SLO

Eden največjih projektov, na katerem je bilo prisotno podjetje Javna razsvetljava d.d. je bil predor Karavanke. Izvedli smo celotno inštalacijo razsvetljave in signalizacije, poleg vgradnje in montaže tudi določene strojne opreme.