Reference

RESLJEVA ULICA, Ljubljana, SLOVENIJA

Resljeva ulica popelje ljudi do Zmajskega mosta. Presečišče z Trubarjevo ulico je zelo prometno, zato svetilke nudijo najvišji nivo varnosti za oboje udeležence v prometu. Vertikalne osvetlitve peš prehodov zagotavljajo ustrezno razpoznavanje pešcev.

V sklopu prenove Trubarjeve ulice, je bil prenovljen tudi del Resljeve ulice. Zaradi velikega števila pešcev, ki prečkajo prehod, zaradi avtobusnega postajališča in nasploh velike prometne obremenjenosti, je na semaforiziranem peš prehodu zamenjana razsvetljava prilagojena območju.

Asimetrične in simetrične svetilke skrbijo za ustrezno osvetljenost pešcev na vozišču, kar omogoča voznikom lažje razpoznavanje in prilagajanje vožnje glede na obljudenost cestišča. S tem se poveča prometna varnost vseh udeležencev v prometu. 

Tehnični podatki

Datum izvedbe: 2022

Breg

Ljubljana, SLO

Za potrebe razsvetljave smo uporabili markirne LED svetilke, ki so vgrajene v tla na površini za pešce. Svetilke označujejo pot ob koritu  reke Ljubljanice od Zoisove ceste do izteka poševne površine, na območju pasaže do konca velikega stopnišča, ki jo uporabljajo izključno pešci.

Kongresni trg

Ljubljana, SLO

Kongresni trg je ena glavnih točk centra Ljubljane. Prečudovita klasična oblika svetilk in pogled na osvetljeni grad sta čudovito usklajena. Ob dogodkih na trgu je mogoče razsvetljavo izklopiti, da ne moti prireditvenega prostora.

Slovenska cesta

Ljubljana, SLO

Prenova Slovenske ceste v Ljubljani je bil ogromen projekt, ki je zajemal novogradnjo razsvetljave in zamenjavo obstoječe razsvetlajve, vgradnje talnih utripalcev in osvetlitev avtobusnih postajališč. Ustrezno je bila zamenjana viseča razsvetljava nad cestiščem.