Zaposleni

Vodstvo

CEO

mag. Arman Koritnik

Predsednik uprave


CFO

Peter Plesničar

Član uprave

CTO

David Šket

Izvršni direktor za tehnično in operativno področje

CSO

Ali Velagić

Izvršni direktor za komercialno področje

Delovna enota vzdrževanje

CME

Matjaž Podboršek

Odgovorni vodja

Računovodstvo

Računovodska služba

(01) 58 63 630

Tajništvo uprave

Tajništvo uprave

(01) 58 63 635

Kadrovska služba

Kadrovska služba

Komercialni oddelek

Komercialna služba

Soglasja

Služba za soglasja