Storitve

VZDRŽEVANJE SIGNALIZACIJE

Semaforizacija

Izvajamo novogradnje ter vzdrževalna dela s področja svetlobne cestno – prometne signalizacije. V ožjem smislu to pomeni semaforizacijo v širšem pa vso signalizacijo, ki jo napaja električna energija in, ki deluje v kontekstu varnosti in usmerjanja prometa.

V ponudbo storitev semaforizacije spadajo:

 • Semaforizacija križišč in peš prehodov
 • Prometna signalizacija s svetlobnimi znaki,
 • Radarske table za merjenje in sporočanje hitrosti,
 • Avtocestni portali,
 • Svetlobne table za opozorilo na železniških prehodih,
 • Table za sporočanje hitrost vetra.

Nesvetlobna signalizacija

Cestna infrastruktura zahteva, da poleg razsvetljave in dinamične svetlobne signalizacije potrebujemo tudi nesvetlobno signalizacijo. Za izvedbo celostne storitve omogočamo tudi:

 • dobavo in montažo prometnih znakov,
 • Izdelavo talnih označb in črt,
 • Nameščanje začasnih zapor,
 • Izdelava znakov po željah stranke.

CESTNI PORTALI

Za celoteno popolnitev asortimaja ponudbe smo izkušeni tudi na področju montaže cestnih portalov na avtocestah in hitrih cestah. V sodelovanju s podjetjem DARS smo postavili več portalov po celotnem avtocestnem križu širom Slovenije.

Pri projektu smo udeleženi od samega začetka projektiranja in preko končne izvedbe do predaje objekta. Zaradi širokega aspekta kadra izvajamo tudi zakoličbe v kolikor je to potrebno in nudimo podporo pri gradbenih delih, prav tako pa v celoti izvedemo električno napeljavo. 

Postavitev portalov je zahtevno opravilo, saj je potrebno postaviti temelje portalov, priključiti električno in optično omrežje, postaviti jeklene varnostne ograje, vse ob tekočem prometu pri zapori. Vsa dela se opravljajo ob delnih zaporah odstavnih pasov. ob postavitvi portalov pa je potrebno zapreti celotno avtocesto. Naše ekipe ob izkušenost in uigranosti tudi z preostalimi deležniki projekta, hitro in varno izvede vsa dela.

Železniška signalizacija

Delo na področju železnic zahteva dodatna znanja in dodatno usposobljenost. Javna razsvetljava d.d. zagotavlja kader z vsemi potrebnimi certifikati, ki lahko deluje v območju izvajanja železniškega prometa.

Na tem področju izvajamo dobavo in montažo:

 • SV in TK naprav,
 • nivojske prehode,
 • ogrevane tire,
 • katodne zaščite,
 • opravljamo kabliranja,
 • montažo razsvetljave.