Kdo smo

Usmerjeni v prihodnost

Javna
razsvetljava d.d.

Javna razsvetljava d.d. je danes največja družba na področju Slovenije, katere ključni področji dela sta zunanja razsvetljava in prometna signalizacija. Svoje bogate izkušnje, ki segajo vse do leta 1898 s pridom uporablja na področju razsvetljave.

S prihodom novih tehnologij se usmerjamo v izvedbo in načrtovanje pametnih mest, s čimer bomo zagotovili družbi prehod v novo okolje, s poudarkom izboljšanju kakovosti življenja.

Skozi zgodovino

Z vami že od leta 1952

Podjetje Javna Razsvetljava d.d. je bila ustanovljena leta 1952 kot prva gospodarska družba v Sloveniji, katere glavna tržna dejavnost je bila gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave.

V 75 letih družbe se lahko pohvalimo z vrsto referenčnih projektov in objektov, aktivno pa sodelujemo tudi pri sklopu gradnje avtocest in državnih cest v Sloveniji. Strokovnjaki podjetja Javna razsvetljava d.d. dejavno sodelujejo v nacionalnih (SDR – Slovensko društvo za razsvetljavo) in mednarodnih organizacijah (CIE – Commision International d Eclarige – mednarodna komisija za razsvetljavo) s področja razsvetljave. Tako skrbijo za obojestranski prenos znanja, hkrati pa to pomeni, da lahko naročnikom v vsakem trenutku ponudimo sodobno in tehnično napredno rešitev.

Vedno v odspredju

Področje delovanja se iz leta v leto vztrajno širi na območju Republike Slovenije in izven njenih meja. Trenutno smo pogodbeni vzdrževalec in koncesionar javne razsvetljave v 24 slovenskih občinah.

Družba Javna razsvetljava d.d. pod eno streho združuje vse storitve povezane z zasnovo, gradnjo in vzdrževanjem vseh vrst zunanje razsvetljave in prometne signalizacije.

V povezavi s hčerinskimi družbami pa lahko ponudimo tudi financiranje projektov, ki so namenjeni racionalizaciji porabe energije, kar hkrati pomeni tudi skrb za okolje.

Zaposleni s svojo predanostjo in preudarnim delom pripomorejo največ k razvoju podjetja. Za navidezno enostavnim nameščanjem svetilk, kjer vsako leto bolj pomaga skrita tehnika, stojijo desetletja, pravzaprav stoletja, razvoja te panoge. Zavedanje, da inovacije prinašajo višjo kvaliteto življenja prebivalcev, podjetje Javna razsvetljava d.d. vedno stoji v koraku s časom in omogoča najboljšo in najnaprednejšo tehnologijo v razsvetljavi, kot tudi na drugih področjih, ki jih pokriva.

Slovenija, naš dom

Skozi vsa leta smo sodelovali pri razvoju naše države in našega glavnega mesta. Pomembno smo soustvarjali prometno varnost na slovenskih cestah, saj smo ves čas prisotni tudi na področju cestno prometne signalizacije.

Skozi največje projekte v Sloveniji smo bili vedno prisotni s svojim izkušenim in marljivim kadrom, s svojimi neprecenljivimi izkušnjami, ter tako prispevali k razvoju naše prečudovite dežele. Od cest, predorov, do skakalnic in stadionov je naša prisotnost postala že nepogrešljiva.

Veliko let skrbimo tudi za novoletne okrasitve mest. Z lokalnimi umetniki sodelujemo že desetletja ter oblikujemo praznično vzdušje po celotni Sloveniji. Predvsem Ljubljana si je tako pridobila ugled, kot eno najlepše praznično okrašenih mest v regiji.

“Želimo biti podjetje, ki ima odprte oči za nove priložnosti, ki pred seboj ne vidi ovir, ampak zgolj izzive.”

Vizija

Visoki cilji družbe in visokotehnološke rešitve zahtevajo usposobljen in predan kader. Javna razsvetljava d.d. želi zaposlovati ljudi z občutkom za soljudi in odgovornost. Hkrati želi ustvarjati okolje za osebnostni razvoj posameznikov ter s tem ponovno tudi za razvoj naše gospodarske družbe. Javna razsvetljava d. d. se zaveda pomena osebnostnih kompetenc in čustvene inteligence. Od zaposlenih pričakuje moralno, odgovorno in vestno ravnanje do strank, poslovnih partnerjev, sodelavcev ter do družbe kot celote.

Se še naprej širiti kot vodilni ponudnik v Sloveniji na področju izvajanja tehnološko naprednih in energetsko učinkovitih storitev.
Množično implementirati sisteme pametnega mesta.
Postati vodilni ponudnik ESCO
projektov na balkanu.
Nuditi okolju prijazno razsvetljavo in preostale storitve ob ustreznem doseganju standardov.

"Radovednost je gonilo napredka"
- Ken Robinson

Pomagali vam bomo na vsakem koraku

S tehnično izvrstno podkovanim kadrom in obilo izkušnjami smo vam vedno na voljo za vse vaše projekte in ideje.