SIGNALIZACIJA

ŠPORTNI OBJEKTI

NOVOLETNA OKRASITEV

OSTALO

Letališka cesta

Ljubljana, SLO

V sklopu renovacije Letališke ceste, smo ustrezno zamenjali javno razsvetljavo, ter tako zagotovili ustrezne svetlobnotehnične vrednosti, omogočili največji prihranek in zmanjšali ogljični odtis razsvetljave. Izvedeno je pametno vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Dunajska cesta

Ljubljana, SLO

V sklopu renovacije Dunajske ceste, smo ustrezno zamenjali razsvetljavo, ter tako zagotovili ustrezne svetlobnotehnične vrednosti, omogočili največji prihranek in zmanjšali ogljični odtis razsvetljave. Izvedeno je pametno vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Košarkaško igrišče Luka Dončič

Ljubljana, SLO

V sklopu humanitarnega projekta smo sodelovali pri načrtovanju, dobavi, montaži, meritvah in predaji, novega košarkarskega igrišča Luke Dončiča v Ljubljani. 12 LED svetilk omogoča svetlobne pogoje skladne s standardi za športno razsvetljavo.

Kajuhova ulica

Ljubljana, SLO

Kajuhova ulica v Ljubljani je bila deležna celostne obnove in renovacije. Poleg razsvetljave je bila tu zamenjana tudi semaforizacija. Izvedeno je pametno daljinsko vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Park Hradetckega

Ljubljana, SLO

Park Hradetckega je bil v celoti prenovljen park, ki je bil v celoti izveden iz naše strani. Park je  vizuelno kot tudi praktično vmeščen v lokalno okolje in posodobljen, dodana pa je tudi estetsko oblikovana razsvetljava.

Bratislavska ulica

Ljubljana, SLO

Prenovljena razsvetljava na Bratislavski ulici je del načrta prenove okolice BTC-ja v Ljubljani. Razsvetljava dosega vse potrebne standarde iz projekta, nameščene pa so visoko učinkovite, varčne LED svetilke.

Predor pod gradom

Ljubljana, SLO

Predor pod gradom je ena izmed točk v Ljubljani za katero skrbimo že desetletja. Poleg vzdrževanja razsvetljave skrbimo tudi za vzdrževanje in nadzor vseh sistemov predora preko lastnega SCADA sistema.  Sistem je bil razvit v hiši in je redno deležen varnostnih pregledov.

Miklošičev park

Ljubljana, SLO

Mestna občina Ljubljana je končala aprila lani začeto prenovo Tavčarjeve ulice in Miklošičevega parka. V okviru prenove so na novo uredili tudi križišči Tavčarjeve z Miklošičevo in Cigaletovo ulico ter ploščad pred sodno palačo. 

Barjanska cesta

Ljubljana, SLO

Z rekonstrukcijo odseka Barjanske ceste je bilo zagotovljenega več prostora in vzpostavljena bolj kakovostna površina za kolesarje, ločena od pešcev. Poleg tega je bilo preplasteno vozišče in urejene nove zelene površine ter prenovljena javna razsvetljava.

Tržaška cesta

Ljubljana, SLO

V sklopu renovacije Tržaške ceste, smo ustrezno zamenjali javno razsvetljavo, ter tako zagotovili ustrezne svetlobnotehniče vrednosti, omogočili največji prihranek in zmanjšali ogljični odtis razsvetljave. Izvedeno je pametno vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Cesta dveh cesarjev

Ljubljana, SLO

V sklopu renovacije Ceste dveh ceste, smo ustrezno zamenjali javno razsvetljavo, ter tako zagotovili ustrezne svetlobnotehniče vrednosti, omogočili največji prihranek in zmanjšali ogljični odtis razsvetljave. Izvedeno je pametno vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Trg Mladinskih delovnih brigad

Ljubljana, SLO

Ljubljanska občina je zaključila prenovo Trga mladinskih delovnih brigad (Trg MDB), zasadili nova drevesa in namestili urbano opremo ter zamenjali javno razsvetljavo, katera je vizualno nevpadljiva, omogoča pa prijetno sobivanje svetlobe in prostora.

Breg

Ljubljana, SLO

Za potrebe razsvetljave smo uporabili LED svetilke, ki so vgrajene v tla na površini za pešce. Svetilke označujejo pot ob koritu reke Ljubljanice od Zoisove ceste do izteka poševne površine, na območju pasaže do konca velikega stopnišča.

Kongresni trg

Ljubljana, SLO

Kongresni trg je ena glavnih točk centra Ljubljane. Prečudovita klasična oblika svetilk in pogled na osvetljeni grad sta čudovito usklajena. Ob dogodkih na trgu je mogoče razsvetljavo izklopiti, da ne moti prireditvenega prostora.

Slovenska cesta

Ljubljana, SLO

Prenova Slovenske ceste v Ljubljani je bil ogromen projekt, ki je zajemal novogradnjo razsvetljave in zamenjavo obstoječe razsvetljave, vgradnje talnih utripalcev in osvetlitev avtobusnih postajališč. Ustrezno je bila zamenjana viseča razsvetljava nad cestiščem.

Trubarjeva ulica

Ljubljana, SLO

Trubarjeva ulica je ena glavnih pešpoti v strogem centru Ljubljane. Na ulici so nameščene svetilke s klasično obliko, ki so arhitekturo sovpadajoče s pročelji fasad staromeščanskih hiš. Svetilke omogočajo nivoje osvetljenosti skladne s standardi za peš cone.

Resljeva ulica

Ljubljana, SLO

Resljeva ulica popelje ljudi do Zmajskega mosta. Presečišče z Trubarjevo ulico je zelo prometno, zato svetilke nudijo najvišji nivo varnosti za oboje udeležence v prometu. Vertikalne osvetlitve peš prehodov zagotavljajo ustrezno razpoznavanje pešcev.

Bavarski dvor

Ljubljana, SLO

Bavarski dvor je eden najbolj razpoznavnih predelov Ljubljane, kjer se stika večina Ljubljanskega potniškega prometa, zato so tu potrebne visoke zahteve po osvetljenosti za zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu.

P+R Barje

Ljubljana, SLO

Ob izdelavi P+R parkirišča Barje smo zagotovili ustrezno novo razsvetljavo, ki omogčoa manjši škodljiv vpliv na okolje ob temu pa močno izboljšuje varnost udeležencev in parkiranih vozil na parkirišču.

P+R Dolgi most

Ljubljana, SLO

Ob izdelavi P+R parkirišča Dolgi most smo zagotovili ustrezno novo razsvetljavo, ki omogoča manjši škodljiv vpliv na okolje ob temu pa močno izboljšuje varnost udeležencev in parkiranih vozil na parkirišču.

P+R Stanežiče

Ljubljana, SLO

Ob izdelavi P+R parkirišča Stanežiče smo zagotovili ustrezno novo razsvetljavo, ki omogoča manjši škodljiv vpliv na okolje ob temu pa močno izboljšuje varnost udeležencev in parkiranih vozil na parkirišču.

Zamenjava razsvetljave Novigrad

Novigrad, CRO

V sklopu ESCO projektov je bila v hrvaškem mestu Novigrad zamenjana javna razsvetljava na območju celega mesta. Naše ekipe so v celoti izvedle projektiranje, zamenjavo, meritve in predajo nove javne razsvetljave. Z lastnimi ekipami smo izvedli zamenjavo svetilk.

Zamenjava razsvetljave Šentilj

Šentilj, SLO

Občina Šentilj se je odločila za zamenjavo razsvetljave v celi občini. Za zmanjšanje stroškov razsvetljave in večje prihranke, je bilo zamenjanih in prenovljenih 53 prižigališč. Dotična razsvetljava je sedaj daljinsko upravljana preko SCADA sistema podjetja, ki je bil tudi razvit v JRL.

Zamenjava razsvetljave Podgorica

Podgorica, MNG

V sklopu energetske sanacije razsvetljave na področju mesta Podgorica in okolice v Črni gori je podjetje izvedlo zamenjavo stare razsvetljave z novo LED razsvetljavo. V prvem sklopu sanacije je bilo zamenjanih 11.000 svetilk in izdelan popoln popis ter izgradnja katastra.