Reference

TRG MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD, LJUBLJANA, SLOVENIJA

Ljubljanska občina je zaključila prenovo Trga mladinskih delovnih brigad (Trg MDB), vsadili nova drevesa in namestili urbano opremo ter zamenjali javno razsvetljavo, katera je vizualno nevpadljiva, omogoča pa prijetno sobivanje svetlobe in prostora.

Na severnem in južnem delu Trga MDB so uredili parkovne tlakovane in zelene površine, zasadili drevesa in namestili urbano opremo. Sočasno obnovili vodovod, plinovod in javno razsvetljavo.

S prenovo je bila želja zvišati kakovost javnega prostora in Trgu MDB povrniti vlogo trga. Povečala so se območja za pešce in kolesarje, prav tako je prostor postal privlačnejši tudi za ponudnike poslovno-trgovskih storitev.

Dela, ki jih izvaja v postopku javnega naročila izbrano podjetje KPL d.o.o. skupaj s PZG d.o.o., bodo trajala predvidoma eno leto. Pogodbena vrednost znaša 2.994.035,80 EUR brez DDV.

V okviru prenove se je letos postavil tudi spomenik Braniteljem mesta Ljubljane 1991, s katerim se obeležili 30. obletnico osamosvojitve in vojne za Slovenijo.

Tehnični podatki

Datum izvedbe: 2022

Predor pod gradom

Ljubljana, SLO

Predor pod gradom je ena izmed točk v Ljubljani za katero skrbimo že desetletja. Poleg vzdrževanja razsvetljave skrbimo tudi za vzdrževanje in nadzor vseh sistemov predora preko lastnega SCADA sistema.  Sistem je bil razvit v hiši in je redno deležen varnostnih pregledov.

Miklošičev park

Ljubljana, SLO

Mestna občina Ljubljana je končala aprila lani začeto prenovo Tavčarjeve ulice in Miklošičevega parka. V okviru prenove so na novo uredili tudi križišči Tavčarjeve z Miklošičevo in Cigaletovo ulico ter ploščad pred sodno palačo. 

Barjanska cesta

Ljubljana, SLO

Z rekonstrukcijo odseka Barjanske ceste je bilo zagotovljenega več prostora in vzpostavljena bolj kakovostna površina za kolesarje, ločena od pešcev. Poleg tega je bilo preplasteno vozišče in urejene nove zelene površine ter prenovljena javna razsvetljava.