Reference

MIKLOŠIČEV PARK, LJUBLJANA, SLOVENIJA

Mestna občina Ljubljana je končala aprila lani začeto prenovo Tavčarjeve ulice in Miklošičevega parka. V okviru prenove so na novo uredili tudi križišči Tavčarjeve z Miklošičevo in Cigaletovo ulico ter ploščad pred sodno palačo. 

Prenova Miklošičevega parka in Tavčarjeve ulice je zaznamovala postavitev elegantnih in hkrati modernističnih svetilk, ki se sovpadajo z okolico. Z zagotovljenimi ustreznimi nivoji osvetljenosti površin, svetilke v parku zagotavljajo tudi osvetlitev pročelja stavbe sodišča. Spoštovani so zakoni o uredbi svetlobnega onesnaženja. 

Javna razsvetljava d.d. (JRL) je sodelovala pri izvedbi projekta pri postavitvi drogov, montaži svetilk in opremljanju določenih svetilk s pametnim daljinskim vodenjem sistema JRL PRO.

Tehnični podatki

Datum izvedbe: 2020

Breg

Ljubljana, SLO

Za potrebe razsvetljave smo uporabili markirne LED svetilke, ki so vgrajene v tla na površini za pešce. Svetilke označujejo pot ob koritu  reke Ljubljanice od Zoisove ceste do izteka poševne površine, na območju pasaže do konca velikega stopnišča, ki jo uporabljajo izključno pešci.

Kongresni trg

Ljubljana, SLO

Kongresni trg je ena glavnih točk centra Ljubljane. Prečudovita klasična oblika svetilk in pogled na osvetljeni grad sta čudovito usklajena. Ob dogodkih na trgu je mogoče razsvetljavo izklopiti, da ne moti prireditvenega prostora.

Slovenska cesta

Ljubljana, SLO

Prenova Slovenske ceste v Ljubljani je bil ogromen projekt, ki je zajemal novogradnjo razsvetljave in zamenjavo obstoječe razsvetlajve, vgradnje talnih utripalcev in osvetlitev avtobusnih postajališč. Ustrezno je bila zamenjana viseča razsvetljava nad cestiščem.