Reference

BREG, LJUBLJANA, SLOVENIJA

Za potrebe razsvetljave smo uporabili LED svetilke, ki so vgrajene v tla na površini za pešce. Svetilke označujejo pot ob koritu reke Ljubljanice od Zoisove ceste do izteka poševne površine, na območju pasaže do konca velikega stopnišča.

Pri izbiri in nameščanju svetilk smo v celoti upoštevali Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Svetilke s svojimi karakteristikami zahtevi v celoti ustrezajo.

Zasnova osvetlitve sledi novim trendom, ki poudarjajo energetsko varčnost in ekološko dimenzijo osvetlitve. Uporabljene so svetilke z LED tehniko, ki porabijo malo energije in imajo dolgo življenjsko dobo. Razsvetljava ima funkcionalno in dekorativno vlogo. Nivo osvetlitve je primeren legi in stopnji splošne osvetljenosti okolice.

Za dekorativno razsvetljavo je bilo potrebno v granitna tla, kjer je tlak tlakovan z granitnimi kockami, med granitne kocke vgraditi talne svetilke iz LED diod.

Predor pod gradom

Ljubljana, SLO

Predor pod gradom je ena izmed točk v Ljubljani za katero skrbimo že desetletja. Poleg vzdrževanja razsvetljave skrbimo tudi za vzdrževanje in nadzor vseh sistemov predora preko lastnega SCADA sistema.  Sistem je bil razvit v hiši in je redno deležen varnostnih pregledov.

Miklošičev park

Ljubljana, SLO

Mestna občina Ljubljana je končala aprila lani začeto prenovo Tavčarjeve ulice in Miklošičevega parka. V okviru prenove so na novo uredili tudi križišči Tavčarjeve z Miklošičevo in Cigaletovo ulico ter ploščad pred sodno palačo. 

Barjanska cesta

Ljubljana, SLO

Z rekonstrukcijo odseka Barjanske ceste je bilo zagotovljenega več prostora in vzpostavljena bolj kakovostna površina za kolesarje, ločena od pešcev. Poleg tega je bilo preplasteno vozišče in urejene nove zelene površine ter prenovljena javna razsvetljava.