Reference

Barjanska cesta, Ljubljana, SLOVENIJA

Z rekonstrukcijo odseka Barjanske ceste je bilo zagotovljenega več prostora in vzpostavljena bolj kakovostna površina za kolesarje, ločena od pešcev. Poleg tega je bilo preplasteno vozišče in urejene nove zelene površine ter prenovljena javna razsvetljava.

Javna razsvetljava d.d. (JRL) je ob prenovi Barjanske ceste izvedla zamenjavo svetilk na cestišču. Nove LED svetilke omogočajo višje prihranke električne energije, pripevajo k boljši in kvalitetnejši osvetljenosti cestišča.

Hkrati pa omogočajo daljinsko upravljanje in nastavljanje svetlobnega toka in nivoja osvetljenosti glede na gostoto prometa in spreminjajoče se vreme.

Tehnični podatki

Datum izvedbe: 2020

Kajuhova ulica

Ljubljana, SLO

Kajuhova ulica v Ljubljani je bila deležna celostne obnove in renovacije. Poleg razsvetljave je bila tu zamenjana tudi semaforizacija. Izvedeno je pametno daljinsko vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Park Hradetckega

Ljubljana, SLO

Park Hradetckega je bil v celoti prenovljen park, ki je bil v celoti izveden iz naše strani. Park je  vizuelno kot tudi praktično vmeščen v lokalno okolje in posodobljen, dodana pa je tudi estetsko oblikovana razsvetljava.

Bratislavska ulica

Ljubljana, SLO

Prenovljena razsvetljava na Bratislavski ulici je del načrta prenove okolice BTC-ja v Ljubljani. Razsvetljava dosega vse potrebne standarde iz projekta, nameščene pa so visoko učinkovite, varčne LED svetilke.