Reference

PARK HRADETCKEGA, LJUBLJANA, SLOVENIJA

Park Hradetckega je bil v celoti prenovljen park, ki je bil izveden tudi iz naše strani. Park je vizuelno kot tudi praktično vmeščen v lokalno okolje in posodobljen, dodana pa je tudi estetsko oblikovana razsvetljava.

Estetsko oblikovana razsvetljava poudarja glavne elemente parka. Ustrezna osvetljenost in enakomernost spodbujata varno druženje in sobivanje v parku. Svetloba pa ne moti okoliških prebivalcev.

Podjetje Javna razsvetljava d.d. je nudila svoje storitve v sklopu montaže svetilk, postavitve drogov kot tudi kabliranja in povezave razsvetljave v prižigališču.

Tehnični podatki

Datum izvedbe: 2022

hradetskega

Predor pod gradom

Ljubljana, SLO

Predor pod gradom je ena izmed točk v Ljubljani za katero skrbimo že desetletja. Poleg vzdrževanja razsvetljave skrbimo tudi za vzdrževanje in nadzor vseh sistemov predora preko lastnega SCADA sistema.  Sistem je bil razvit v hiši in je redno deležen varnostnih pregledov.

Miklošičev park

Ljubljana, SLO

Mestna občina Ljubljana je končala aprila lani začeto prenovo Tavčarjeve ulice in Miklošičevega parka. V okviru prenove so na novo uredili tudi križišči Tavčarjeve z Miklošičevo in Cigaletovo ulico ter ploščad pred sodno palačo. 

Barjanska cesta

Ljubljana, SLO

Z rekonstrukcijo odseka Barjanske ceste je bilo zagotovljenega več prostora in vzpostavljena bolj kakovostna površina za kolesarje, ločena od pešcev. Poleg tega je bilo preplasteno vozišče in urejene nove zelene površine ter prenovljena javna razsvetljava.