Storitve

PROJEKTIRANJE

IZDELAVA PROJEKTOV

Izvedba projekta od faze ideje pa vse do končnega objekta terja veliko znanjain izkušenj katere zagotavljamo tudi v našem podjetju.

Omogočamo nudenje celostne podpore pri izvedbi projekta z ustrezno usposobljenim kadrom.

Izvajamo vse vrste tehnične dokumentacije, potrebne za zaključen projekt.

IZDELAVA POTREBNE DOKUMENTACIJE

V širokem asortimaju nudimo izdelavo več različnih dokumentov:

IZN

Izvedbeni načrt

PGD

Projekt za pridobitev 

gradbenega dovoljenja

PZI

Projekt za izvedbo

PID

Projekt izvedenih del

TE

Tehnološki elaborati

OSTALO

IZKUŠENA HIŠNA EKIPA

Vsi projektanti v podjetju so ustrezno izobraženi in imajo potrebne kvalifikacije za izvedbo samostojnih projektov.

Zaradi odličnega sodelovanja med ekipami, projektantska ekipa nudi takojšnjo pomoč in sodelovanje z projektnimi vodji in delavci, kar omogoča mnogo hitrejše delo, odpravo morebitnih težav in večje prihranke na vašem novem projektu.

Previous slide
Next slide

Dunajska cesta

Ljubljana, SLO

V sklopu renovacije Dunajske ceste, smo ustrezno zamenjali razsvetljavo, ter tako zagotovili ustrezne svetlobnotehnične vrednosti, omogočili največji prihranek in zmanjšali ogljični odtis razsvetljave. Izvedeno je pametno vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Športna dvorana Piran

Ljubljana, SLO

V sklopu renovacije Športne dvorane Piran smo zamenjali svetilke v dvorani z varčnimi in učinkovitejšimi LED svetilkami. Poleg prihrankov, smo dosegli tudi višje nivoje osvetljenosti v dvorani z večjo enakomernostjo in manjšim bleščanjem.

Košarkaško igrišče Luka Dončič

Ljubljana, SLO

V sklopu humanitarnega projekta smo sodelovali pri načrtovanju, dobavi, montaži, meritvah in predaji, novega košarkarskega igrišča Luke Dončiča v Ljubljani. 12 LED svetilk omogoča svetlobne pogoje skladne s standardi za športno razsvetljavo.