SIGNALIZACIJA

ŠPORTNI OBJEKTI

NOVOLETNA OKRASITEV

OSTALO

Semaforizirano križišče

Logatec, SLO

V sklopu posodobitve križišča na glavni cesti v Logatcu smo izvedli novo semaforizacijo peš prehoda. V celoti smo postavili semaforiziran peš prehod, od vezave električnih inštalacij, do postavitve stebrov in biča nad prehodom. 

Sistem nadzora in vodenja, DARS

AC Križ, SLO

V sklopu sodelovanja s podjetjem DARS d.d., smo prevzeli nalogo postavitve novih portalov na avtocestnem križu Slovenije in vzpostavitve nadzora južne obvoznice z SCADA sistemom. 

Predor pod gradom

Ljubljana, SLO

Predor pod gradom je ena izmed točk v Ljubljani za katero skrbimo že desetletja. Poleg vzdrževanja razsvetljave skrbimo tudi za vzdrževanje in nadzor vseh sistemov predora preko lastnega SCADA sistema.  Sistem je bil razvit v hiši in je redno deležen varnostnih pregledov.