Reference

SEMAFORIZIRAN PEŠ PREHOD LOGATEC, LOGATEC, SLOVENIJA

V sklopu posodobitve križišča na glavni cesti v Logatcu smo izvedli novo semaforizacijo peš prehoda. V celoti smo postavili semaforiziran peš prehod, od vezave električnih inštalacij, do postavitve stebrov in biča nad prehodom. 

Semaforizirano križišče, spremlja najavo pešca ob prečkanju. Javna razsvetljava d.d. je sodelovala pri rekonstrukciji prehoda za pešce in križišča.  

Dodatno smo zagotovili novo električno omaro in izvedli zamenjavo razsvetljave v križišču z novo varčno in učinkovito LED razsvetljavo.

Tehnični podatki

Datum izvedbe: 2022

Število postavljenih svetilk: 10

Število semaforjev: 4

Občina Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica, SLO

Občina Ilirska Bistrica je tretja največja občina v Sloveniji po površini njenega ozemlja. V občini aktivno prisostvujemo pri zamenjavi razsvetljave, postavljanju nove razsvetljave, skrbimo za njeno delovanje, prav tako pa priskrbimo tudi novoletno okrasitev in postavitev cestnih utripalcev.

Občina Ljubljana

Ljubljana, SLO

V Mestni občini Ljubljana poleg vzdrževanja razsvetljave zagotavljamo tudi izvedbo novih projektov javne in notranje razsvetljave, vzdrževanje in postavljanje cestnih utripalcev in semaforizacije. Skrbimo tudi za tematsko razsvetljavo gradu in nadzorujemo Predor pod Gradom.

Občina Koper

Koper, SLO

Mestna občina Koper je ena večjih občin po številu svetilk, ki jih vzdržujemo. Poleg navadnega vzdrževanja, skrbimo tudi za renovacije in posodobitve, prav tako pa postavljamo tudi novoletno okrasitev, ki je v zadnjih letih postala zelo znana širom Sloveniji kot tudi tujine.