Reference

Občina Ilirska Bistrica, SLOVENIJA

Občina Ilirska Bistrica je tretja največja občina v Sloveniji po površini njenega ozemlja. V občini aktivno prisostvujemo pri zamenjavi razsvetljave, postavljanju nove razsvetljave, skrbimo za njeno delovanje, prav tako pa priskrbimo tudi novoletno okrasitev in postavitev cestnih utripalcev.

Občina Ilirska Bistrica je površinsko največja občina v kateri vzdržujemo razsvetljavo. Od leta 2013 smo zvesti partner, ki skrbi za ustrezno razsvetljavo, prihranke in vzdrževanje svetilk v občini. V občini vzdržujemo 7000 svetilk.

Občina se prav tako odloča za izboljšanje varnosti prometa z cestnimi utripalci, ki označujejo prehode za pešce po mestu.

V občini ilirska Bistrica skrbimo tudi za novoletno razsvetljavo. Novoletna razsvetljava se v občini postavlja po celem mestu, zaključena pa je z smreko velikanko.

Tehnični podatki

Datum izvedbe: 2013

Število postavljenih svetilk: 7800

Območje osvetlitve: 480 m2

 

Zamenjava razsvetljave Šentilj

Šentilj, SLO

Občina Šentilj se je odločila za zamenjavo razsvetljave v celi občini. Za zmanjšanje stroškov razsvetljave in večje prihranke, je bilo zamenjanih in prenovljenih 53 prižigališč. Dotična razsvetljava je sedaj daljinsko upravljana preko SCADA sistema podjetja, ki je bil tudi razvit v JRL.

Občina Ljubljana

Ljubljana, SLO

V Mestni občini Ljubljana poleg vzdrževanja razsvetljave zagotavljamo tudi izvedbo novih projektov javne in notranje razsvetljave, vzdrževanje in postavljanje cestnih utripalcev in semaforizacije. Skrbimo tudi za tematsko razsvetljavo gradu in nadzorujemo Predor pod Gradom.

Občina Koper

Koper, SLO

Mestna občina Koper je ena večjih občin po številu svetilk, ki jih vzdržujemo. Poleg navadnega vzdrževanja, skrbimo tudi za renovacije in posodobitve, prav tako pa postavljamo tudi novoletno okrasitev, ki je v zadnjih letih postala zelo znana širom Sloveniji kot tudi tujine.