Reference

MESTNA Občina Ljubljana, SLOVENIJA

V Mestni občini Ljubljana poleg vzdrževanja razsvetljave zagotavljamo tudi izvedbo novih projektov javne in notranje razsvetljave, vzdrževanje in postavljanje cestnih utripalcev in semaforizacije. Skrbimo tudi za tematsko razsvetljavo gradu in nadzorujemo Predor pod Gradom.

Mestna občina Ljubljana je primarno mesto, katerega vzdržuje podjetje Javna Razsvetljava d.d.. Samo podjetje Javna razsvetljava d.d. izhaja iz podjetja Javna razsvetljava Ljubljana, ki je zaživelo že z letom 1899. Javna razsvetljava prispeva k podobi mesta tako v nočnem kot v dnevnem času.

Javna razsveltjava d.d., kot koncesionar za vzdrževanje javne razsvetljave, zagotavlja nemoteno delovanje in ustrezne svetlobne pogoje za prijetno bivanje občanov, turistov in delovanje raznoraznih služb. Z ustrezno razsvetljavo omogočamo varno okolje za vse prebivalce, hkratno pa varujemo floro in favno pred prevelikim svetlobnim onesnaženjem.

V Mestni občini Ljubljana poleg vzdrževanja razsvetljave zagotavljamo tudi izvedbo novih projektov javne in notranje razsvetljave, vzdrževanje in postavljanje cestnih utripalcev in semaforizacije, barvanje talnih označb, kandelabrov, predorov in cestišč. Upravljamo v celoti z tunelom pod gradom in z svetilkami na ljubljanskem gradu.

V Ljubljani smo z menjavo svetilk po Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja pričeli v letu 2008. Podjetje Javna razsvetljava v Ljubljani uporablja sodobne svetlobne vire, ki so energetsko učinkoviti in znatno zmanjšujejo vplive na okolje

Tehnični podatki

V upravljanju od: 1952

Število postavljenih svetilk: 33.000

Območje osvetlitve: 275 km2

Skupna priključna moč: 1200 kW

Število prižigališč: 800

Dolžina kablovodov: 1580 km

Občina Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica, SLO

Občina Ilirska Bistrica je tretja največja občina v Sloveniji po površini njenega ozemlja. V občini aktivno prisostvujemo pri zamenjavi razsvetljave, postavljanju nove razsvetljave, skrbimo za njeno delovanje, prav tako pa priskrbimo tudi novoletno okrasitev in postavitev cestnih utripalcev.

Zamenjava razsvetljave v občini Šentilj

Šentilj, SLO

Občina Šentilj se je odločila za zamenjavo razsvetljave v celi občini. Za zmanjšanje stroškov razsvetljave in večje prihranke, je bilo zamenjanih in prenovljenih 53 prižigališč. Dotična razsvetljava je sedaj daljinsko upravljana preko SCADA sistema podjetja, ki je bil tudi razvit v JRL.

Občina Koper

Koper, SLO

Mestna občina Koper je ena večjih občin po številu svetilk, ki jih vzdržujemo. Poleg navadnega vzdrževanja, skrbimo tudi za renovacije in posodobitve, prav tako pa postavljamo tudi novoletno okrasitev, ki je v zadnjih letih postala zelo znana širom Sloveniji kot tudi tujine.