Reference

PREDOR POD GRADOM, LJUBLJANA, SLOVENIJA

Predor pod gradom je ena izmed točk v Ljubljani za katero skrbimo že desetletja. Poleg vzdrževanja razsvetljave skrbimo tudi za vzdrževanje in nadzor vseh sistemov predora preko lastnega SCADA sistema.  Sistem je bil razvit v hiši in je redno deležen varnostnih pregledov.

Predorska razsvetljava zahteva večjo pozornost in prilagodljivost le-te. Ustrezno upravljanje, ki ga izvaja Javna razsvetljava d.d. (JRL) je ključnega pomena za delovanje in varnost predora. 

SCADA sistem, nadzora in vodenja omogoča, pregled nad dogajanjem v predoru, preko pametnih algoritmov, pa prilagaja razsvetljavo na dejanske razmere osvetljenosti zunaj predora. 

Spremljajo se tudi dimni plini in vidljivost v predoru. Več stopenjski alarmi omogočajo  hitrejše in boljše posredovanje in hitrejše odpravljanje napak ter tako služijo boljši prometni varnosti v predoru.

Predor Straževica

Straževica, SRB

Za podjetje JP Putevi Srbije smo v celoti izvedli električne inštalacije, vgradnjo signalne opreme, vgradnjo varnostne opreme in razsvetljave objekta v predoru Straževica v Srbiji, v dolžini 772 m. Prav tako so bile s strani JR izvedene tudi električne in svetlobne meritve.

Predor Tabor

Sežana, SLO

V predoru Tabor v Sežani smo izvedli vsa elektrotehniška dela v sklopu varnostnih sistemov, signalnih sistemov, semaforizacije in razsvetljave predora. Skrbno projektiranje ekip in odlična praktična izvedba terenskih ekip je privedla do čudovitega projekta.

Predor Kastelec

Kastelec, SLO

Podjetje Javna razsvetljava d.d. je bilo aktivno udeleženo, pri zamenjavi eletričnih inštalacij in opreme, montaži in priklopu strojnih inštalacij ter zamenjave razsvetljave v predoru Kastelec. Poleg inštalacij smo nadgradili tudi SCADA sistem vodenja predora.