Reference

SISTEM VODENJA in NADZORA DARS, SLOVENIJA

V sklopu sodelovanja s podjetjem DARS d.d., smo prevzeli nalogo postavitve novih portalov na avtocestnem križu Slovenije in vzpostavitve nadzora južne obvoznice z SCADA sistemom. 

Za sistem vodenja in nadzora prometa (AC Brezovica – Divača in severna , vzhodna, južna Ljubljanska obvoznica ter AC Zadobrova – Lukovica) smo v letu 2019 postavili portale in polpotrale z vso pripadajočo opremo in montažo.

Tehnični podatki

Datum izvedbe: 2019

Število postavljenih portalov: 15

Število postavljenih poportalov: 10

Število električnih omaric: 25

Dolžina varovalnih ograj: 2100 m 

Letališka cesta

Ljubljana, SLO

V sklopu renovacije Letališke ceste, smo ustrezno zamenjali javno razsvetljavo, ter tako zagotovili ustrezne svetlobnotehniče vrednosti, omogočili največji prihranek in zmanjšali ogljični odtis razsvetljave. Izvedeno je pametno vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Dunajska cesta

Ljubljana, SLO

V sklopu renovacije Dunajske ceste, smo ustrezno zamenjali razsvetljavo, ter tako zagotovili ustrezne svetlobnotehnične vrednosti, omogočili največji prihranek in zmanjšali ogljični odtis razsvetljave. Izvedeno je pametno vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Košarkaško igrišče Luka Dončič

Ljubljana, SLO

V sklopu humanitarnega projekta smo sodelovali pri načrtovanju, dobavi, montaži, meritvah in predaji, novega košarkaškega igrišča Luke Dončiča v Ljubljani. 12 LED svetilk omogoča svetlobne pogoje skladne s standardi za športno razsvetljavo.