Reference

PRENOVA IN RENOVACIJA LETALIŠKE ULICE, LJUBLJANA

V sklopu renovacije Letališke ceste, smo ustrezno zamenjali javno razsvetljavo, ter tako zagotovili ustrezne svetlobnotehnične vrednosti, omogočili največji prihranek in zmanjšali ogljični odtis razsvetljave. Izvedeno je pametno vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Obsežen objekt prenove javne razsvetljave in semaforizacije na Letališki ulici je bil izveden v letu 2022. V celoti je bila zamenjana klasična razsvetljava s pametno LED razsvetljavo, ki omogoča upravljanje in krmiljenje v odvisnosti od prometa in vremena.

Uporabljen je bil sistem JRL PRO, ki uporablja hišni standard za pametno razsvetljavo. Poleg krmiljenja z eksternimi bazami podatkov, je mogoče spreminjati režime delovanja scenarijsko, za vsako svetilko posebej, brez da je potrebno interveniranje ekip na terenu.

Z zamenjavo za LED svetilke je bil dosežen visok prihranek, ustrezna osvetlitev vozišča po standardu SIST EN 13201 in s skladnimi tehničnimi smernicami TSG-N-002:2021.

Poleg razsvetljave, je podjetje Javna razsvetljava d.d. vzpostavilo, povezalo in montiralo tudi semaforizirano križišče na izvozu iz avtoceste na Letališko ulico. 

V sklopu renovacije je bil prenovljen tudi prehod za pešce čez avtocesto, katerega smo dodatno osvetlili, da je omogočen varen prehod tudi ponoči. 

Izvedli smo tudi nadgradnjo in prenovo prižigališč, na pametna prižigališča.

Tehnični podatki

Datum izvedbe: 2022

 

Kajuhova ulica

Ljubljana, SLO

Kajuhova ulica v Ljubljani je bila deležna celostne obnove in renovacije. Poleg razsvetljave je bila tu zamenjana tudi semaforizacija. Izvedeno je pametno daljinsko vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Park Hradetckega

Ljubljana, SLO

Park Hradetckega je bil v celoti prenovljen park, ki je bil v celoti izveden iz naše strani. Park je  vizuelno kot tudi praktično vmeščen v lokalno okolje in posodobljen, dodana pa je tudi estetsko oblikovana razsvetljava.

Bratislavska ulica

Ljubljana, SLO

Prenovljena razsvetljava na Bratislavski ulici je del načrta prenove okolice BTC-ja v Ljubljani. Razsvetljava dosega vse potrebne standarde iz projekta, nameščene pa so visoko učinkovite, varčne LED svetilke.