Reference

KAJUHOVA ULICA, LJUBLJANA

Kajuhova ulica v Ljubljani je bila deležna celostne obnove in renovacije. Poleg razsvetljave je bila tu zamenjana tudi semaforizacija. Izvedeno je pametno daljinsko vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Na odseku Kajuhove ulice med Letališko in Šmartinsko cesto je bila urejena nova javna razsvetljava v sklopu obnove in rekonstrukcije celotnega odseka Kajuhove ulice. 

Poleg javne razsvetljave, ki je opremljena s pametnim upravljanjem, katero se avtomatsko prilagaja prednastavljenim scenarijem, katere je mogoče daljinsko spreminjati, se razsvetljava prilagaja tudi prometu in vremenu.

Preurejena so bila tudi semaforizirana križišča in peš prehodi. Podjetje Javna razsvetljava d.d. je nudilo svoje storitve, pri postavljanju novih drogov in kabliranju, kot tudi pri zamenjavi električnih omaric in zamenjavi svetilk.

Tehnični podatki

Datum izvedbe: 2021


Letališka cesta

Ljubljana, SLO

V sklopu renovacije Letališke ceste, smo ustrezno zamenjali javno razsvetljavo, ter tako zagotovili ustrezne svetlobnotehniče vrednosti, omogočili največji prihranek in zmanjšali ogljični odtis razsvetljave. Izvedeno je pametno vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Dunajska cesta

Ljubljana, SLO

V sklopu renovacije Dunajske ceste, smo ustrezno zamenjali razsvetljavo, ter tako zagotovili ustrezne svetlobnotehnične vrednosti, omogočili največji prihranek in zmanjšali ogljični odtis razsvetljave. Izvedeno je pametno vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Košarkaško igrišče Luka Dončič

Ljubljana, SLO

V sklopu humanitarnega projekta smo sodelovali pri načrtovanju, dobavi, montaži, meritvah in predaji, novega košarkaškega igrišča Luke Dončiča v Ljubljani. 12 LED svetilk omogoča svetlobne pogoje skladne s standardi za športno razsvetljavo.