Reference

Bratislavska ulica, Ljubljana, SLOVENIJA

Prenovljena razsvetljava na Bratislavski ulici je del načrta prenove okolice BTC-ja v Ljubljani. Razsvetljava dosega vse potrebne standarde iz projekta, nameščene pa so visoko učinkovite, varčne LED svetilke.

Javna razsvetljava d.d je sodelovala pri urejanju javne razsvetljave na Bratislavski cesti. Uredili smo zamenjavo razsvetljave, nove kabelske povezave in opravili smo električne in svetlobnotehnične meritve razsvetljave. 

V svoji ponudbi skladno z načrtom razvoja MOL ponujamo tudi postavitev avtobusnih postajališč.

Tehnični podatki

Datum izvedbe: 2019


Bratislavska 3

Letališka cesta

Ljubljana, SLO

V sklopu renovacije Letališke ceste, smo ustrezno zamenjali javno razsvetljavo, ter tako zagotovili ustrezne svetlobnotehniče vrednosti, omogočili največji prihranek in zmanjšali ogljični odtis razsvetljave. Izvedeno je pametno vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Dunajska cesta

Ljubljana, SLO

V sklopu renovacije Dunajske ceste, smo ustrezno zamenjali razsvetljavo, ter tako zagotovili ustrezne svetlobnotehnične vrednosti, omogočili največji prihranek in zmanjšali ogljični odtis razsvetljave. Izvedeno je pametno vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Kajuhova ulica

Ljubljana, SLO

Kajuhova ulica v Ljubljani je bila deležna celostne obnove in renovacije. Poleg razsvetljave je bila tu zamenjana tudi semaforizacija. Izvedeno je pametno daljinsko vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.