Reference

KONGRESNI TRG, LJUBLJANA, SLOVENIJA

Kongresni trg je ena glavnih točk centra Ljubljane. Prečudovita klasična oblika svetilk in pogled na osvetljeni grad sta čudovito usklajena. Ob dogodkih na trgu je mogoče razsvetljavo izklopiti, da ne moti prireditvenega prostora.

Os ploščadi Kongresnega trga osvetljujejo visoke svetilke, vlite po svetilkah iz prvotne Plečnikove ureditve trga.

Nad vzhodnim in severnim obrobjem trga, ki ga obkrožata Gosposka in Šubičeva ulica, pa je razpletena mreža manjših svetilk, ki dajejo bolj živahno in razpršeno razsvetljavo.

Svetilke imajo omogočeno krmiljenje, s katerim jih je mogoče ob prireditva na trgu izklopiti po potrebi, da ne motijo raznih prireditev in dogajanja.

Trubarjeva ulica

Ljubljana, SLO

Trubarjeva ulica je ena glavnih pešpoti v strogem centru Ljubljane. Na ulici so nameščene svetilke s klasično obliko, ki so arhitekturo sovpadajoče s pročelji fasad staromeščanskih hiš. Svetilke omogočajo nivoje osvetljenosti skladne s standardi za peš cone.

Resljeva ulica

Ljubljana, SLO

Resljeva ulica popelje ljudi do Zmanjskega mosta. Presečišče z Trubarjevo ulico je zelo prometno, zato svetilke nudijo najvišji nivo varnosti za oboje udeležence v prometu. Vertikalne osvetlitve peš prehodov zagotavljajo ustrezno razpoznavanje pešcev.

Bavarski dvor

Ljubljana, SLO

Bavarski dvor je eden najbolj razpoznavnih predelov Ljubljane, kjer se stika večina Ljubljanskega potniškega prometa, zato so tu potrebne visoke zahteve po osvetljenosti za zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu.