Reference

TRUBARJEVA ULICA, LJUBLJANA, SLOVENIJA

Trubarjeva ulica je ena glavnih pešpoti v strogem centru Ljubljane. Na ulici so nameščene svetilke s klasično obliko, ki so arhitekturo sovpadajoče s pročelji fasad staro meščanskih hiš. Svetilke omogočajo nivoje osvetljenosti skladne s standardi za peš cone.

Celostna prenova Trubarjeve ulice je vključevala tudi zamenjavo javne razsvetljave. Javna razsvetljava d.d. je zagotovila ustrezen tip svetilk, kateri sovpada s staromeščanskimi svetilkami uporabljenimi na  pročeljih stavb. Tako se je ohranil stil svetilk, izboljšali pa so se svetlobnotehnični pogoji na površinah.

Tehnični podatki

Datum izvedbe: 2022

Breg

Ljubljana, SLO

Za potrebe razsvetljave smo uporabili markirne LED svetilke, ki so vgrajene v tla na površini za pešce. Svetilke označujejo pot ob koritu  reke Ljubljanice od Zoisove ceste do izteka poševne površine, na območju pasaže do konca velikega stopnišča, ki jo uporabljajo izključno pešci.

Kongresni trg

Ljubljana, SLO

Kongresni trg je ena glavnih točk centra Ljubljane. Prečudovita klasična oblika svetilk in pogled na osvetljeni grad sta čudovito usklajena. Ob dogodkih na trgu je mogoče razsvetljavo izklopiti, da ne moti prireditvenega prostora.

Slovenska cesta

Ljubljana, SLO

Prenova Slovenske ceste v Ljubljani je bil ogromen projekt, ki je zajemal novogradnjo razsvetljave in zamenjavo obstoječe razsvetlajve, vgradnje talnih utripalcev in osvetlitev avtobusnih postajališč. Ustrezno je bila zamenjana viseča razsvetljava nad cestiščem.