Reference

SLOVENSKA CESTA IN BAVARSKI DVOR, LJUBLJANA, SLOVENIJA

Prenova Slovenske ceste v Ljubljani je bil ogromen projekt, ki je zajemal novogradnjo razsvetljave in zamenjavo obstoječe razsvetljave, vgradnje talnih utripalcev in osvetlitev avtobusnih postajališč. Ustrezno je bila zamenjana viseča razsvetljava nad cestiščem.

Obsežna rekonstrukcija Slovenske ceste v Ljubljani je vključevala tudi zamenjavo razsvetljave, ki jo je izvedlo podjetje Javna razsvetljava d.d.. JRL je izvedla zamenjavo obstoječih visečih svetilk z novimi varčnimi LED svetilkami. 

Ob prenovi cestišča, smo pomagali pri postavitvi novih drogov za javno razsvetljavo, namestili nove svetilke in izvedli pripadajoča gradbena in elektrotehniška dela.

Poleg estetskega videza je razsvetljava zasnovana z najbolj optimalno osvetljenostjo cestišča in peš površin. Z zamenjavo svetilk katere uporabljajo LED tehnologijo, je bil dosežen večji prihranek električne energije. 

Po celotni trasi so bili vgrajeni tudi cestni utripalci, ki označujejo varne prehode, preko območja, ki je deljeno tako z mestnim potniškim prometom, pešci, kolesarji in ostalimi uporabniki tega področja.

Letališka cesta

Ljubljana, SLO

V sklopu renovacije Letališke ceste, smo ustrezno zamenjali javno razsvetljavo, ter tako zagotovili ustrezne svetlobnotehniče vrednosti, omogočili največji prihranek in zmanjšali ogljični odtis razsvetljave. Izvedeno je pametno vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Dunajska cesta

Ljubljana, SLO

V sklopu renovacije Dunajske ceste, smo ustrezno zamenjali razsvetljavo, ter tako zagotovili ustrezne svetlobnotehnične vrednosti, omogočili največji prihranek in zmanjšali ogljični odtis razsvetljave. Izvedeno je pametno vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Košarkaško igrišče Luka Dončič

Ljubljana, SLO

V sklopu humanitarnega projekta smo sodelovali pri načrtovanju, dobavi, montaži, meritvah in predaji, novega košarkaškega igrišča Luke Dončiča v Ljubljani. 12 LED svetilk omogoča svetlobne pogoje skladne s standardi za športno razsvetljavo.