Reference

TRŽAŠKA CESTA, LJUBLJANA, SLOVENIJA

V sklopu renovacije Tržaške ceste, smo ustrezno zamenjali javno razsvetljavo, ter tako zagotovili ustrezne svetlobnotehnične vrednosti, omogočili največji prihranek in zmanjšali ogljični odtis razsvetljave. Izvedeno je pametno vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Tržaška cesta je bila v letu 2021/2022 deležna obsežne prenove v sklop katere je spadala tudi zamenjava svetilk vzdolž celotnega obsega prenove. 

Svetilke, ki so nameščene omogočajo prihranek električne energije, pripomorejo k manjšemu svetlobnemu onesnaženju, hkrati pa povečujejo nivoje osvetljenosti zaradi boljšega izkoristka. 

Vse svetilke so povezane na pametni sistem upravljanja razsvetljave JRL PRO, ki omogoča daljinsko upravljanje razsvetljave, spreminjanje nastavitve scenarijev delovanja svetilk, pametno višanje in nižanje osvetlitve glede na promet in vremenske pogoje, prav tako pa omogoča spremljanje porabe in delovanje posameznih svetilk.

Tehnični podatki

Datum izvedbe: 2022

Kajuhova ulica

Ljubljana, SLO

Kajuhova ulica v Ljubljani je bila deležna celostne obnove in renovacije. Poleg razsvetljave je bila tu zamenjana tudi semaforizacija. Izvedeno je pametno daljinsko vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Park Hradetckega

Ljubljana, SLO

Park Hradetckega je bil v celoti prenovljen park, ki je bil v celoti izveden iz naše strani. Park je  vizuelno kot tudi praktično vmeščen v lokalno okolje in posodobljen, dodana pa je tudi estetsko oblikovana razsvetljava.

Bratislavska ulica

Ljubljana, SLO

Prenovljena razsvetljava na Bratislavski ulici je del načrta prenove okolice BTC-ja v Ljubljani. Razsvetljava dosega vse potrebne standarde iz projekta, nameščene pa so visoko učinkovite, varčne LED svetilke.