Reference

NOGOMETNO IGRIŠČE, REČICA OB SAVINJI, SLOVENIJA

V Rečici ob Savinji so sprejeli odločitev o novogradnji stadiona za nogomet. V sklop novogradnje je spadala tudi montaža razsvetljave, ki jo je izvedlo naše podjetje. Postavljeni so bili novi drogovi, na vseh koncih igrišča in montirana ustrezna LED razsvetljava.

Za Občino Laško smo izvedli novogradnjo razsvetljave nogometnega stadiona, ki zajema postavitev 4 novih 18m visokih drogov in montažo svetilk z LED tehnologijo z upoštevanjem standardov ter priporočil za razsvetljavo športnih objektov. 

Javna razsvetljava d.d. je izvedla vsa pripadajoča gradbena dela, opravila vleko kablov za napajanje in postavila električno omarico. 

Pred predajo objekta so bile izvedene tudi svetlobnotehnične in električne meritve razsvetljave.

Tehnični podatki

Datum izvedbe: 2022

Stadion NK Dobrovce

Dobrovce, SLO

Stadion nogometnega kluba Dobrovce je v letu 2022 doživel posodobitev, tako objektov in okolice kot tudi razsvetljave. S pomočjo štirih drogov razsvetljave in večih možnosti regulacije svetlobnega toka smo izvedli montažo razsvetljave in vseh pripadajočih elementov.

Pomožno igrišče Stožice

Ljubljana, SLO

V sklopu projektov Mestne občine Ljubljane in Športa Ljubljana, smo ustrezno namestili LED razsvetljavo na pomožnem igrišču za nogomet v športnem centru Stožice. Razsvetljava zadostuje pogojem za treninge in igranje tekem nižjih nogometnih lig.

Stadion Brežice

Brežice, SLO

Ob prenovi stadiona Brežice, je bila leta 2019 zamenjana tudi razsvetljava objekta. 6 drogov, na katerih so nameščene LED svetilke, zagotavlja ustrezno osvetljenosti igralne površine, kjer je omogočeno nemoteno nočno igranje in treniranje nogometnih ekip.