Reference

STADION NK DOBROVCE, Dobrovce, SLOVENIJA

Stadion nogometnega kluba Dobrovce je v letu 2022 doživel posodobitev, tako objektov in okolice kot tudi razsvetljave. S pomočjo štirih drogov razsvetljave in večih možnosti regulacije svetlobnega toka smo izvedli montažo razsvetljave in vseh pripadajočih elementov.

Stadion nogometnega kluba Dobrovce je v letu 2022 doživel posodobitev, tako objektov in okolice kot tudi razsvetljave. S pomočjo štirih drogov razsvetljave in večih možnosti regulacije svetlobnega toka smo izvedli montažo razsvetljave in vseh pripadajočih elementov.

S pomočjo štirih novih drogov je zagotovljena ustrezna razsvetljava na športnem objektu za nogomet. Prenovljena je bila celotna razsvetljava in električna inštalacija v objektu za sodnike. 

Prav tako je bil urejen pametni sistem za vodenje razsvetljave po različnih nivojih osvetljenosti. Možnih je več programljivih načinov, odvisno od želja uporabnika. Vodenje je izvedelo preko regulacijskega protokola za razsvetljavo DALI. 

Javna razsvetljava d.d. je zagotovila montažo in priklop svetilk s svojimi najvišjimi dvižnimi platformami višine 32 m, ter opravila tehnične meritve za predajo objekta.

Tehnični podatki

Datum izvedbe: 2022

Dvorana Stožice

Ljubljana, SLO

Dvorana Stožice je bila deležena nove LED razsvetljave, ki zagotavlja najboljše možne svetlobnotehnične pogoje za igro in igralce, kot tudi za prenose tekem in atmosfero v dvorani. LED razsvetljava je po prenovi prinaša večji prihranek ob boljših svetlobnih pogojih.

Pomožno igrišče Stožice

Ljubljana, SLO

V sklopu projektov Mestne občine Ljubljane in Športa Ljubljana, smo ustrezno namestili LED razsvetljavo na pomožnem igrišču za nogomet v športnem centru Stožice. Razsvetljava zadostuje pogojem za treninge in igranje tekem nižjih nogometnih lig.

Nogometno igrišče

Rečica ob Savinji, SLO

V Rečici ob Savinji so sprejeli odločitev o renovaciji stadiona za nogomet. V sklop renovacije je spadala tudi zamenjava razsvetljave, ki jo je izvedlo naše podjetje. Postavljeni so bili novi drogovi, na vseh koncih igriča in postavljena ustrezna LED razsvetlajva.