Reference

ARENA STOŽICE, LJUBLJANA, SLOVENIJA

Arena Stožice je bila deležna nove LED razsvetljave, ki zagotavlja najboljše možne svetlobnotehnične pogoje za igro in igralce, kot tudi za prenose tekem in atmosfero v dvorani. LED razsvetljava je po prenovi prinaša večji prihranek ob boljših svetlobnih pogojih.

Dvorana Stožice je največja slovenska dvorana, z več kot 12.000 sedeži. V dvorani, ki pokriva 18.353 m2 smo podjetje Javna razsvetljava d.d., zamenjali notranjo razsvetljavo objekta. Nova LED razsvetljava je kot ukrep delne energetske obnove objekta prinesla zmanjšano porabo električne energije, na račun svetilk z manjšo močjo in boljšim izkoristkom od predhodnih svetilk.

Hkratno se je z zmanjšanjem moči povečala osvetljenost objekta, oziroma notranjih površin, ki dosegajo v glavni dvorani nivoje tipa FIBA LEVEL 1 v ogrevalni dvorani pa nivoje tipa FIBA LEVEL 2.

V glavni dvorani je bila vgrajena tudi najnovejša tehnologija regulacije svetilk, ki temelji na protokolu DMX. To pa omogoča ustvarjanje svetlobnih efektov, prilagajanje delovanja posameznih svetilk in vodenja ter povezovanja z drugimi sistemi v dvorani.

Tehnični podatki

Datum izvedbe: 2022

Dvorana Krim

Ljubljana, SLO

Pod projektom EOL 2 smo izvedli energetsko sanacijo notranje razsvetljave  v športni dvorani Krim. Izvedli smo zamenjavo vseh svetilk, z varčmini LED svetilkami, tako pridobili višje nivoje osvetljenosti in mnogo boljše pogoje zašportno udejstvovanje.

Dvorana Ribnica

Ribnica, SLO

Občina Ribnica se je odločila za energetsko sanacijo in zamenjavo celotne razsvetljave, katero je opremila tudi z možnostjo regulacije in upravljanja preko pametnih sistemov. Izvedena je bila tudi renovacija varnostnih svetilk in električnih omar.

Dvorana Tri lilije

Laško, SLO

S prenovo strehe so se zaprli svetlobni jaški, ki so prepuščali dnevno svetlobo, dvoranska razsvetljava pa dobiva močnejšo in energijsko varčnejšo LED razsvetljavo. Ustrezni nivoji osvetljenost pa omogočajo boljše pogoje za igro, kot stara razsvetljava.