Reference

DVORANA KRIM, LJUBLJANA, SLOVENIJA

Pod projektom EOL 2 smo izvedli energetsko sanacijo notranje razsvetljave v športni dvorani Krim. Izvedli smo zamenjavo vseh svetilk, z varčnimi LED svetilkami, tako pridobili višje nivoje osvetljenosti in mnogo boljše pogoje za športno udejstvovanje.

Velika dvorana Krim meri 1.798 m2, v dvorani so montažne tribune, ki sprejmejo do 400 gledalcev. Programi v dvorani vključujejo šolske športne programe, športno vadbo in tekmovanja v košarki, rokometu in odbojki, rekreativni šport in prireditve. Dvorano uporabljajo otroški vrtci, osnovne in srednje šole, športni klubi, druga društva in rekreativni športniki. 

Javna razsvetljava d.d. (JRL) je v sklopu projekta EOL 2 izvedla celotno energetsko sanacijo objekta, kar vključuje projektiranje in zamenjavo notranje razsvetljave v dvorani prav tako je JRL izvedla vse pripadajoče električne in svetlobnotehnične meritve. Prav tako, smo namestili nove drogove za svetilke na zunanjem parkirišču, izvedli priklop in predali objekt v uporabo.

Tehnični podatki

Datum izvedbe: 2020

Dvorana Krim

Dvorana Tri lilije

Laško, SLO

S prenovo strehe so se zaprli svetlobni jaški, ki so prepuščali dnevno svetlobo, dvoranska razsvetljava pa dobiva močnejšo in energijsko varčnejšo LED razsvetljavo. Ustrezni nivoji osvetljenost pa omogočajo boljše pogoje za igro, kot stara razsvetljava.

Dvorana Ribnica

Ribnica, SLO

Občina Ribnica se je odločila za energetsko sanacijo in zamenjavo celotne razsvetljave, katero je opremila tudi z možnostjo regulacije in upravljanja preko pametnih sistemov. Izvedena je bila tudi renovacija varnostnih svetilk in električnih omar.

Dvorana Stožice

Ljubljana, SLO

Dvorana Stožice je bila deležena nove LED razsvetljave, ki zagotavlja najboljše možne svetlobnotehnične pogoje za igro in igralce, kot tudi za prenose tekem in atmosfero v dvorani. LED razsvetljava je po prenovi prinaša večji prihranek ob boljših svetlobnih pogojih.