Reference

ŠPORTNO ŠOLSKO IGRIŠČE MEDVODE, SLOVENIJA

Želje po osvetlitvi igrišča so izrazili športniki in rekreativci že takoj po odprtju igrišča. Javna razsvetljava d.d. je kot glavni izvajalec namestila opremo v električne omarice, izvedla gradbena dela postavitve stebrov, ter namestila svetilke na samem igrišču. Projektirana razsvetljava je bila primerno načrtovana za uporabo igrišča, brez nepotrebnega preosvetljavanja.

Igrišče v Medvodah je pod okriljem Javne razsvetljave d.d. dobilo novo podobo v nočnem času. Ustrezno projektirane svetilke, ki zagotavljajo kvalitetno osvetljenost v nočnem času omogočajo povečanje igralnih zmožnosti za okoliške prebivalce v temnih delih dneva oziroma leta. 

Razsvetljava je izvedena tako, da se zmanjša bleščanje, zagotovi ustrezen nivo osvetljenosti in da ne prihaja do neustreznega senčenja območja. Podjetje Javna razsvetljava d.d. je izvedlo:

  •  montažo svetilk, 
  • električne priklope pri postaviti drogov, 
  • potrebne električne inštalacije,
  • potrebna gradbena dela,
  • izdelalo električne omarice in 
  • opravilo električne in svetlobnotehnične meritve.

Tehnični podatki

Datum izvedbe: 2022

Dvorana Stožice

Ljubljana, SLO

Dvorana Stožice je bila deležena nove LED razsvetljave, ki zagotavlja najboljše možne svetlobnotehnične pogoje za igro in igralce, kot tudi za prenose tekem in atmosfero v dvorani. LED razsvetljava je po prenovi prinaša večji prihranek ob boljših svetlobnih pogojih.

Pomožno igrišče Stožice

Ljubljana, SLO

V sklopu projektov Mestne občine Ljubljane in Športa Ljubljana, smo ustrezno namestili LED razsvetljavo na pomožnem igrišču za nogomet v športnem centru Stožice. Razsvetljava zadostuje pogojem za treninge in igranje tekem nižjih nogometnih lig.

Nogometno igrišče

Rečica ob Savinji, SLO

V Rečici ob Savinji so sprejeli odločitev o renovaciji stadiona za nogomet. V sklop renovacije je spadala tudi zamenjava razsvetljave, ki jo je izvedlo naše podjetje. Postavljeni so bili novi drogovi, na vseh koncih igriča in postavljena ustrezna LED razsvetlajva.