Frančiškani
IKEA

Pri izgradnji trgovskega centra IKEA v Ljubljani,JRL sodeluje pri izgradnji zunanje infrastrukture

in ureditve platoja,parkirišča Ikea.

Infrastruktura zajema ureditev semaforizacije in javne razsvetljave med Šmartinsko ulico in ulico

A.Novljana,ter javno razsvetljavo povezovalne ceste med Kajuhovo in krožiščem v BTC,tako

imenovano južno cesto,kjer bo tudi glavni vhod v poslovni center IKEA.

Na samem platoju IKEE se izvede kompletna javna razsvetljava ter vsi ostali svetlobni in napajalni

sistemi na samem parkirišču kot so:dvižne rampe,osvetlitev reklamnega stolpa,osvetlitev zastav,

reklamni panoji,polnilnice za avtomobile ter priključki za prireditve,video nadzor ter ozvočenje.