Reference

Železniška postaja, grosuplje, slovenija

Železniška postaja Grosuplje je bila deležna temeljite prenove. Podjetje Javna razsvetljava d.d. je sodelovala pri izvedbi elektrotehniških del inštalacij, priklopov električnih razdelilnikov in pri zamenjavi razsvetljave v notranjih in zunanjih prostorih.

Železniška postaj Grosuplje je bila v sklopu prenove posodobljena tako vizualno kot tudi tehnično. Ob zamenjavi razsvetljave, ki je bila skrbno načrtovana, je poleg boljše učinkovitosti, doseganja ustreznih standardov razsvetljave in varnosti, prišlo tudi do prihranka električne energije in posledično izpustov CO2 v okolje.

Projekt prenove je bil obsežen in zahteven. Ekipe podjetja Javne razsvetljave d.d. so v sodelovanju s Slovenskimi Železnicami, Občino Grosuplje in drugimi podizvajalci uspešno sanirale in posodobile izgled, energetsko učinkovitost, ter povišale prihranke električne energije.

Tehnični podatki

Datum izvedbe: 2022

 

Letališka cesta

Ljubljana, SLO

V sklopu renovacije Letališke ceste, smo ustrezno zamenjali javno razsvetljavo, ter tako zagotovili ustrezne svetlobnotehnične vrednosti, omogočili največji prihranek in zmanjšali ogljični odtis razsvetljave. Izvedeno je pametno vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Dunajska cesta

Ljubljana, SLO

V sklopu renovacije Dunajske ceste, smo ustrezno zamenjali razsvetljavo, ter tako zagotovili ustrezne svetlobnotehnične vrednosti, omogočili največji prihranek in zmanjšali ogljični odtis razsvetljave. Izvedeno je pametno vodenje razsvetljave glede na promet in vreme.

Košarkaško igrišče Luka Dončič

Ljubljana, SLO

V sklopu humanitarnega projekta smo sodelovali pri načrtovanju, dobavi, montaži, meritvah in predaji, novega košarkarskega igrišča Luke Dončiča v Ljubljani. 12 LED svetilk omogoča svetlobne pogoje skladne s standardi za športno razsvetljavo.