Reference

ČISTILNA POSTAJA, VRHNIKA, SLOVENIJA

Javna razsvetljava d.d. je izvedla vsa elektrotehniška dela, vezave notranjih inštalacij, priklop agregata, izvedbe javne razsvetljave in notranje razsvetljave, kot tudi priklope elektromotorskih postrojev v čistilni napravi na Vrhniki, ki bo začela obratovati v letu 2022.

Javna razsvetljava d.d., poleg razsvetljave deluje tudi na področju notranjih inštalacij, tako hišnih kot tudi pri montaži in povezavi elektromotorskih postrojev. Projekt na Čistilni napravi Vrhnika ni prvi, ki smo ga izvedli. 

Obsežen projekt je vseboval dela:

  • ureditve zunanje razsvetljave,
  • izvedba notranje razsvetljave,
  • izvedba ostalih notranjih inštalacij,
  • vgradnja električnih nadzornih omar za motorske pogone,
  • montaža in povezava motorskih postrojev,
  • vezava električnih inštalacij potrebnih za delovanje celotnega postroja,
  • Povezava in montaža dizelskega generatorja,
  • Povezava varnostnih kamer.

Tehnični podatki

Datum izvedbe: 2022


IKEA

Ljubljana, SLO

Pri izgradnji trgovskega centra IKEA v Ljubljani je Javna razsvetljava d.d. (JRL) sodelovala pri izgradnji zunanje infrastrukture, razsvetljave, semaforizacije in končne ureditve platoja parkirišča IKEA ter pripadajočih povezovačnih ulic.

Črpalna postaja

Logatec, SLO

Centralna čistilna naprava Logatec izvaja čiščenje komunalnih odplak v občini Logatec. Javna razsvetljava d.d. je izvajala vsa dela električnih inštalacij v objektu in razsvetljave v ter izven objekta. Prav tako pa smo namestili in izvedli vezavo vseh električnih naprav v čistini napravi, povezali vse elektromotorske pogone in črpališče predali v uporabo.

Dvorana Tri lilije

Laško, SLO

S prenovo strehe so se zaprli svetlobni jaški, ki so prepuščali dnevno svetlobo, dvoranska razsvetljava pa dobiva močnejšo in energijsko varčnejšo LED razsvetljavo. Ustrezni nivoji osvetljenost pa omogočajo boljše pogoje za igro, kot stara razsvetljava.