Reference

ČISTILNA NAPRAVA LOGATEC, LOGATEC, SLOVENIJA

Centralna čistilna naprava Logatec izvaja čiščenje komunalnih odplak v občini Logatec. Javna razsvetljava d.d. je izvajala vsa dela električnih inštalacij v objektu in razsvetljave v ter izven objekta. Prav tako pa smo namestili in izvedli vezavo vseh električnih naprav v čistini napravi, povezali vse elektromotorske pogone in črpališče predali v uporabo.

Obsežen projekt je vseboval dela:

  • ureditve zunanje razsvetljave,
  • izvedba notranje razsvetljave,
  • izvedba ostalih notranjih inštalacij,
  • vgradnja električnih nadzornih omar za motorske pogone,
  • montaža in povezava motorskih postrojev,
  • vezava električnih inštalacij potrebnih za delovanje celotnega postroja,
  • Povezava in montaža dizelskega generatorja,
  • Povezava varnostnih kamer.

Tehnični podatki

Datum izvedbe: 2022

IKEA

Ljubljana, SLO

Pri izgradnji trgovskega centra IKEA v Ljubljani je Javna razsvetljava d.d. (JRL) sodelovala pri izgradnji zunanje infrastrukture, razsvetljave, semaforizacije in končne ureditve platoja parkirišča IKEA ter pripadajočih povezovačnih ulic.

Čistilna postaja

Vrhnika, SLO

Javna razsvetljava d.d. je izvedla vsa elektrotehiška dela, vezave notranjih inštalacij, priklop agregata, izvedbe javne razsvetljave in notranje razsvetljave, kot tudi priklope elektromotorskih postorjev v čistilni napravi na Vrhniki, ki bo začela obratovati v letu 2022.

Železniška postaja

Grosuplje, SLO

Železniška postaja Grosuplje je bila deležna temeljite prenove. Podjetje Javna razsvetljava d.d. je sodelovala pri izvebi elektrotehniških del inštalacij, priklopov električnih razdelilnikov in pri zamenjavi razsvetljave v notranjih in zunanjih prostorih.