Storitve

VODENJE DIGITALNEGA KATASTRA

Digitalni kataster je hišni sistem, razvit povsem za potrebe razsvetljave. Je celosten sistem za vodenje, spremljanje in nadziranje tako razsvetljave kot gradbenih del, kabliranja. Omogoča uporabe baz različnih IoT podatkov pridobljenih iz eksternih povezav.

Kataster je programska rešitev, ki zagotavlja celovit nadzor od projektiranja do izvedbe, upravljanja in vodenja vseh vrst podatkov in evidenc. Za vsak posamezen element se vodi veliko količino parametrov (tudi preko 100 za elementov), ki so lahko vneseni ročno ali se dodajo avtomatsko glede na prednastavljene sloje in podatke iz zunanjih baz. Vodijo se podatki o tipu svetilk, o drogovih, prižigališčih, dolžinah porabljenih kablov, prevezavah, jaških, o vseh napakah, potrditvah naprav, internih povezavah na SCADA sisteme, temelje za postavljanje stebrov, tipe nosilcev, prav vse, kar potrebujemo za natančno digitalno knjigovodstvo. Kataster je dinamična podatkovna baza, ki tudi samostojno vodi evidence o razsvetljavi, ki jo upravljamo.

Celostno vodenje omogoča zmanjšanje stroškov na račun natančne evidence materiala, hitrosti odprave napake in zagotavljanje zanesljivost sistema. Omogočeno je tudi spremljanje porabe in prihrankov izpustov C02. Uporabniki imajo za spremljanje podatkov o razsvetljavi namenjen spletni vmesnik, ki je prilagojen za delovanje na vseh platformah.