Storitve

NADZOR IN UPRAVLJANJE

DALJINSKO VODENJE

Nadzor in upravljanje razsvetljave je edna pomembnejših razvojnih osi na področju razsvetljave. Daljinsko upravljanje omogoča hitrejše odkrivanje napak na omrežju, daljinsko spreminjanje scenarijev svetilk, spremljanje porabe, dinamično krmiljenje s pomočjo različnih internih in eksternih baz podatkov. Poleg dodatnega znižanja porabe električne energije, omogoča hitrejše spreminjanje in prilagajanje potrebam prebivalcev in naročnikov na objektih. S prilagodljivostjo zmanjšujemo tako stroške, kot povečujemo varnost ljudi, prispevamo pa k manjšemu svetlobnemu onesnaženju.

Javna razsvetljava d.d., ponuja celosten lasten in preverjen sistem pametnega upravljanja razsvetljave. Sistemska rešitev omogoča nadzor in upravljanje razsvetljave posameznih prižigališč in svetilk na dotičnih prižigališčih. Krmiljenje je omogočeno za posamezno svetilko, delno skupino ali celotno skupino svetilk.

S pomočjo pametne komunikacije med svetilkami je mogoče zagotoviti boljše upravljanje razsvetljave na posameznih objektih. Poleg daljinskega upravljanja, pamet omogoča izmenjavo podatkov in krmiljenje razsvetljave z eksternimi bazami podatkov, kot so vremenske baze, prometne baze, senzorji za zaznavanje števila vozil, ljudi, prižig glede na nivo osvetljenosti okolice, kot tudi spreminjanje po prednastavljenih scenarijih.

 

LASTEN SCADA SISTEM

Zaradi spremljanja razsvetljave v realnem času je mogoče opazovati in meriti tudi porabo samega sistema, posledično pa tudi detektirati izpade posameznih svetilk ali prižigališč, hitreje obvestiti terenske ekipe in napako na sistemu tudi odpraviti.

Celosten SCADA nadzor omogoča natančen vpogled v delovanje sistema, na obnašanje delovanja razsvetljave do eksternih baz podatkov, s čimer se tak sistem razsvetljave, uvršča v sisteme IoT (Internet of things), ki omogočajo interdisciplinarno povezovanje podatkov, pametnejše, energetsko manj potratno in ekološko bolj prijazno upravljanje razsvetljave.

Nadzor pa ne more potekati brez baze podatkov. Podjetje Javna razsvetljava d.d. razpolaga s hišnim katastrom, ki je neposredno povezan na SCADA sistem vodenja, ki ga uporabljamo. Ta povezava omogoča natančno spremljanje razsvetljave, beležijo se vse napake in spremembe, katere pripomorejo k izboljšanju razsvetljave na objektih in na ulicah.

Poleg samih prihrankov pri porabi električne energije, pametna razsvetljava omogoča, da se zmanjšuje svetlobno onesnaženje okolice, ko na objekti ni prisotnih ljudi ali vozil oziroma je frekventnost prometa zelo majhna. Ob povečanem prometu, pa se razsvetljava prilagaja, da se zagotovi ustrezne nivoje osvetljenosti in ustrezno varnost.

Sistem JRL PRO

Sistem JRL PRO ponuja sledeče prednosti:

 • spremljanje porabe;
 • oddaljeno nastavljanje delovanja svetilk;
 • posamezni daljinski vklopi sistema;
 • upravljanje preko SCADA sistema;
 • priklop raznih senzorjev zaznavanja:
 • zaznavanje vozil – zanke, radarji, senzorji gibanja;
 • lokalne vremenske postaje;
 • dodajanje kamer;
 • fotocelice na prižigališčih;
 • vodenje z eksternimi bazami podatkov:
 • prometne baze;
 • vremenske baze.

Občina Ljubljana

Ljubljana, SLO

V Mestni občini Ljubljana poleg vzdrževanja razsvetljave zagotavljamo tudi izvedbo novih projektov javne in notranje razsvetljave, vzdrževanje in postavljanje cestnih utripalcev in semaforizacije. Skrbimo tudi za tematsko razsvetljavo gradu in nadzorujemo Predor pod Gradom.

Občina Koper

Koper, SLO

Mestna občina Koper je ena večjih občin po številu svetilk, ki jih vzdržujemo. Poleg navadnega vzdrževanja, skrbimo tudi za renovacije in posodobitve, prav tako pa postavljamo tudi novoletno okrasitev, ki je v zadnjih letih postala zelo znana širom Sloveniji kot tudi tujine.

Zamenjava razsvetljave Šentilj

Šentilj, SLO

Občina Šentilj se je odločila za zamenjavo razsvetljave v celi občini. Za zmanjšanje stroškov razsvetljave in večje prihranke, je bilo zamenjanih in prenovljenih 53 prižigališč. Dotična razsvetljava je sedaj daljinsko upravljana preko SCADA sistema podjetja, ki je bil tudi razvit v JRL.