Storitve

VODENJE rAZSVETLJAVE V OBČINAH

Javna razsvetljava d.d. zagotavlja vzdrževanje razsvetljave v 24-ih slovenskih občinah. S koncesijskimi pogodbami zagotavljamo, da razsvetljava v občini vzdrževana, redno pregledana, delujoča in varna. Kakršnekoli napake odpravimo v najhitrejšem možnem času od prijave oziroma zaznave. Ekipe s svojo opremo hitro pridejo na pomoč tudi ob izrednih dogodkih. 

Vzdrževanje razsvetljave pa zajema tudi pomoč pri prenovah, energetskih sanacijah in nenačrtovanih ali načrtovanih renovacijah. Celoten spekter kadra, omogoča izvedbo celotnega projekta hitro in zanesljivo. 

Z občinami je ob dogovoru možna tudi vzpostavitev novoletne razsvetljave. Z samo novoletno razsvetljavo imamo ogromno izkušenj, tako iz glavnega mesta Slovenije, kot tudi iz drugih občin in mest po Sloveniji.

Ob vzdrževanju vso razsvetljavo v občini vodimo v digitalnem katastru, kar omogoča natančen pregled nad upravljano razsvetljavo. S pomočjo vseh podatkov zbranih, pripravljamo tudi enega od stebrov pametnega mesta, pametno razsvetljavo. Z opcijo pametnega upravljanja razsvetljave občinam omogočamo, da se odločijo za svoj prvi korak k pametnemu mestu, mestu prijaznemu in prilagodljivemu njihovim prebivalcev.

V občinah nudimo širok spekter storitev, s katerimi vzdržujemo in nadgrajujemo razsvetljavo in preostalo signalizacijo.

Občina Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica, SLO

Občina Ilirska Bistrica je tretja največja občina v Sloveniji po površini njenega ozemlja. V občini aktivno prisostvujemo pri zamenjavi razsvetljave, postavljanju nove razsvetljave, skrbimo za njeno delovanje, prav tako pa priskrbimo tudi novoletno okrasitev in postavitev cestnih utripalcev.

Občina Ljubljana

Ljubljana, SLO

V Mestni občini Ljubljana poleg vzdrževanja razsvetljave zagotavljamo tudi izvedbo novih projektov javne in notranje razsvetljave, vzdrževanje in postavljanje cestnih utripalcev in semaforizacije. Skrbimo tudi za tematsko razsvetljavo gradu in nadzorujemo Predor pod Gradom.

Občina Koper

Koper, SLO

Mestna občina Koper je ena večjih občin po številu svetilk, ki jih vzdržujemo. Poleg navadnega vzdrževanja, skrbimo tudi za renovacije in posodobitve, prav tako pa postavljamo tudi novoletno okrasitev, ki je v zadnjih letih postala zelo znana širom Sloveniji kot tudi tujine.