Storitve

VZDRŽEVANJE RAZSVETLJAVE

Naša osnovna naloga in poslanstvo je vzdrževanje razsvetljave. Vzdrževanje razsvetljave ne zajema le menjave sijalk in žarnic, ampak zagotavlja, urejanje vizualnega izgleda razsvetljave stebrov, redno čiščenje, menjava poškodovanih elementov, kontrolni pregledi, električna popravila, gradbeni posegi, vse kar spada k zagotovitvi varne, ustrezne in očem prijazne razsvetljave.

Vzdrževanje zajema tudi druge naloge, kot so:

 • menjave poškodovanih napajalnih vodnikov,
 • vzdrževanje drogov,
 • interventni odklopi razsvetljave,
 • pregledi delovanja razsvetljave,
 • opravljanje svetlobnih in električnih meritev,
 • vgrajevanje in zamenjava stari svetilk z novimi bolj ekološkimi LED svetilkami.
 • predpriprava za pametno mesto,
 • predloge za izboljšanje prometne varnosti na osvetljenih in neosvetljenih cestiščih.
 • vgradnja talnih utripalcev,
 • novogradnje in rekonstrukcije obstoječih objektov javne razsvetljave,
 • izdelava nadomestnih konzol za javno razsvetljavo,
 • zmanjšanje svetlobnega onesnaženja skladno z uredbo,
 • vzdrževanje električnih omaric in prižigališč.

Je na vaši infrastrukturi javne razsvetljave prišlo do napake? Prijavite jo preko portala prijavinapako.si!

Zavedamo se, da je potrebno za razsvetljavo skrbeti v najboljši možni luči. Poleg delovanja to omogoča tudi večje prihranke, zanesljivo delovanje in predvsem varnost vseh udeležencev prometu oziroma najboljše svetlobne pogoje za športne dejavnosti ali delovne naloge.


Skladno s smernicami, ki jim sledimo od samega začetka, opremljamo prižigališča s pametnim upravljanjem. Ker se zavedamo, da mora biti razsvetljava prilagodljiva nudimo možnost daljinskega upravljanja javne razsvetljave in notranje razsvetljave.


Za vzdrževanje razsvetljave smo razvili svoj sistem prijave napak javne razsvetljave. Nedelujoče svetilke javne razsvetljave lahko prijavi vsakdo, ki ima dostop do internetne povezave na prijavinapako.si. To omogoča, da hitreje pristopimo k napaki in jo tudi odpravimo. Svetilke, ki niso še povezane na avtomatske sisteme prijave napak, morajo ob morebitnem nedelovanju biti prijavljene ročno.