Storitve

ESCO PROJEKTI

ESCO (Energy Service Company) so podjetja, ki poskrbijo za energetsko upravljanje objekta ali naprave in zagotavljajo prihranke.

Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije ali energetsko pogodbeništvo je pogodbeni odnos med naročnikom ali upravičencem (npr. občino) in ponudnikom ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti ali uporabo obnovljivih virov energije (tako imenovano ESCO ali izvajalsko podjetje). 

ESCO financira in izvede naložbo v energetsko učinkovitost, na primer energetsko sanira javno razsvetljavo v celotnem mestu ali v izbranem predelu. Po končani izvedbi se investicija poplača s prihranki zaradi manjše rabe energije in nižjih stroškov investicijskega vzdrževanja. 

ESCO ali izvajalsko podjetje se v pogodbi zaveže, da bo v dogovorjenem času (med 5 in 15 let) dobro upravljal z razsvetljavo in zagotavljal dogovorjene prihranke. 

Ko se pogodba izteče, pripadajo prihranki pri električni energiji in stroških vzdrževanja samo še upravičencu oziroma občini. Naročnik za izvedbo ukrepov in izvajanje pogodbeništva ne potrebuje lastnih finančnih sredstev, (razen za izvedbo pripravljalne faze projekta, npr. priprava katastra, in nadzor nad izvajanjem projekta) in dodatno ne obremenjuje proračuna, saj se vsi stroški izvedenih ukrepov poplačajo iz ustvarjenih prihrankov, t.j. presežnih sredstev za energente, ki naročniku ostanejo zaradi znižanja porabe, in zaradi nižjih tekočih obratovalnih stroškov.