Storitve

PAMETNO MESTO

Rešitve pametnih mest IoT so osredotočene na razvoj mest prihodnosti, ki spodbujajo gospodarski razvoj, izboljšujejo infrastrukturo in okolje ter digitalno optimizirajo javna sredstva. Pametno mesto je zbirka milijard pametnih naprav, ki zbirajo in izmenjujejo informacije prek širokega omrežja, razpetega po mestu. Te pametne naprave izmenjujejo podatke med seboj in se ustrezno usklajujejo, da olajšajo življenjski slog državljanov.

Mesta zdaj izkoriščajo zmogljivosti obdelave za upravljanje pretoka prometa, optimizacijo komunalnih dejavnosti in razvoj avtomatiziranih storitev za civiliste. IoT je vsekakor okrepil različne mestne operacije v smislu pridobivanja in obdelave podatkov s pomočjo različnih senzoričnih naprav.

Podjetje Javna razsvetljava v svojem bogatem naboru ponuja tudi elemente pamentega mesta predvsem v področju razsvetljave. Ponujamo pametne svetilke, oziroma pametno upravljanje le teh.

Pametne svetilke omogočajo mestom, da zagotovijo osvetlitev na različnih lokacijah glede na zahteve standardov in tehničnih smernic. Pametne ulične svetilke lahko varčujejo z energijo tako, da se prižgejo le, ko mimo njih pride vozilo ali oseba. Prav tako zmanjšajo porabo energije z zatemnitvijo svetlobe na območjih z nizko obremenitvijo, kot so parkirišča, neobremenjene ceste, parki, nakladalne cone ipd.

Z implementacijo lastega SCADA sistema, v povezavi s katasterskim vodenjem podatkov in bazami eksternih podatkov omogočamo daljinsko upravljanje razsvetljave v občinah, ki jih vzdržujemo.

SCADA sistem, ki ga nudimo je neodvisen in samostojen neglede na proizvajalca svetilk ali fizične opreme, ki je potrebna za vgradnjo v svetilke in prižigališča. Nudimo več različnih možnosti komunikacijskih protokolov za komunikacijo med svetilkami in prižigališči.

Uporabljamo najnoveše tehnologije povezav, kot so:

  • PowerLine Communication – PLC
  • NB-IoT
  • LoRaWan
  • Radio frequency IEEE 802.15.4g – RF
  • LTEM +

Sodelujemo s priznanimi svetovnimi dobavitelji opreme za pametno upravljanje razsvetljave in s podjetji, ki nudijo zunanje baze podatkov za možnost dinamičnega krmiljenja razsvetljave.

Pametno upravljanje zajema tudi digitalno vodenje podatkov o razsvetljavi, ki jo vzdržujemo. Naš lasten sistem Kataster, omogoča osnovo za vodenje pametnega mesta, kjer je oblikovana osnovna baza nujnih podatkov o področjih, kjer smo prisotni.

Rešitve pametnih mest IoT so osredotočene na razvoj mest prihodnosti, ki spodbujajo gospodarski razvoj, izboljšujejo infrastrukturo in okolje ter digitalno optimizirajo javna sredstva. Pametno mesto je zbirka milijard pametnih naprav, ki zbirajo in izmenjujejo informacije prek širokega omrežja, razpetega po mestu. Te pametne naprave izmenjujejo podatke med seboj in se ustrezno usklajujejo, da olajšajo življenjski slog državljanov.

REFERENCE

Letališka cesta,

Ljubljana, SLO

V sklopu renovacije Letališke ceste, smo ustrezno zamenjali javno razsvetljavo, ter tako zagotovili usrezne svetlobnotehniče vrednosti, največji prihranek in zmanjšali ogljični odtis.

Košarkaško igrišče Luka Dončič,

Ljubljana, SLO

V sklopu humanitarnega projekta smo sodelovali pri načrtovanju, dobavi, montaži, meritvah in predaji, novega košarkaškega igrišča Luke Dončiča v Ljubljani.

Dvorana Tri lilije,

Laško, SLO

V sklopu renovacije notranje razsvetljave, smo ustrezno zamenjali notranjo razsvetljavo, skladno z zahtevami standarda, izvedli priklop in meritve ter tako zagotovili najboljšo možno podporo naročniku.